Salafija

Salafija

Saturday, 3 August 2013

Šeichas Muchammed al-Madkhalî apie Spubs.com, madeenah.com ir džarh va ta'dylŠeichas Muchammed Al Madkhalī apie spubs.com, medeenah.com ir Abu Khadidža


Klausimas:

Vienas iš brolių, sugrįžęs iš studijų Medinos Universitete, pradėjo užsiimti dava Medinoje ir kritikuoti salafi  brolius, esančius Anglijoje ir Amerikoje, ypač  “ Salafi Publications” Birmingeme ir tuos brolius, kurie užsiima kritika vakaruose, apkaltindamas juos perdėtu ekstremizmu ir paskelbdamas tai websaite medeenah.com
Broliai Birmingeme yra žinomi gerumu ir teisingu davos skleidimu, ir mes nusprendėme, kad mes nedalyvausime kartu su juo lekcijose ir paskaitose, iki tol, kol jis neatsiims savo žodžių ir atsisakys tokio šmeižto, ir mes lauksime jo atsiprašymo ir nekalbėsime apie jį viešai.
Taigi, šeiche, mes klausiame, ką jūs patartumėte mūms vakaruose, ar mūms galima sekti tais broliais vakaruose (Birmingeme)?

Atsakymas:

“Tie salafi broliai Birmingeme, apie kuriuos jūs klausiate iš “Salafi Publications”, yra man labai gerai žinomi ir jų problema taip pat, aš juos pažįstu asmeniškai  labai gerai jau 13, 14 metų ir dabar jau 15 metai. Man yra gerai žinomas jų manchadžas ir aš net jų nelyginu su Medinoje esančiais broliais, jiems toli gražu iki brolių iš “Salafi Publications” toje srityje.

Broliai Birmingeme (Salafi Publications) yra dori ir patikimi broliai, kurie užsiima dava vakaruose. Jiems turėtų būti dėkojama už jų darbus ir jie turėtų būti palaikomi tuose darbuose. Ypač brolis Abdul-Wahid Abu KhadeejahDawood Burbank, ir brolis Bilal Abu Hakim ir tie, kurie su jais, ir tie kurie jiems padeda ir tarpininkauja su tais  iš “Salafi Publications”. 

Ir aš esu įspėjęs brolius Medinoje apie brolius Birmingeme, bet broliai Medinoje laikosi savo nuomonės ir jos nenori atsisakyti,  ir tie kurie taip elgiasi, kai jie buvo perspėti, tokių negalima klausytis. 

Kai yra klausiama  “ Salafi Publications “ apie asmenį ir jo paneigimą, broliai Birmingeme yra geri toje srityje  ir jie mums yra žinomi nieku kitu bet tik gerumu ir dorumu. Jie visada mūsų klausia apie asmenis vakaruose ir mes (ulema) jiems atsakome, ką mes apie juos  žinome, ir jeigu mes apie tą asmenį nežinome, mes jų užklausiame įrodymų, ar tai būtų įrašas jų kalbos, kuris būna išverstas iš anglų į arabų kalbą,  arba to asmens užrašai, kurie būna išverčiami į arabų kalbą,  jeigu jie yra angliški. Ir jeigu jie yra arabų kalba, tai tokie jie  ir yra perduodami mums, ir mes iš to išvedame sprendimą, pagal jų (sukritikuotų asmenų) esamus pasisakymus ir išleidžiame Fatvą pagal tai, ką matome ir girdime. Ir Pranašas (taika ir ramybė jam)  yra pasakęs:


” Aš esu tik žmogus ir aš sprendžiu apie jus iš to, ką girdžiu iš jūsų”

Ir broliai, kurie kritikuoja brolius vakaruose dėl perdėtos kritikos yra didelėje klaidoje ir aš tiesiai sakau, kad kai kurie iš jų yra melagiai ir nusikaltėliai. Todėl mes prašome Allah تعالى  juos užvesti ant tiesaus kelio. Ir mes prašome Allah تعالى   užvesti ant kelio tuos, kurie melavo ir klydo.  Ir mes prašome Allah تعالى  apsaugoti mus nuo tų, kurie skleidžia tą blogį, su Allah تعالى   valia.

Ir kas liečia asmens kritikavimą rytuose ar vakaruose, tai kritika yra legalizuota metodika  su kuria Sunnah yra apsaugota, gyvenimo būdas ir akyda apsaugoti ir išlaikyti, ir tai yra  Ahlul Sunnos išsiskyrimas nuo Ahlul Bidah. Todėl reikia sekti Ahlul Sunnah ir sekti tuo keliu ir būti akyliam Ahlul Bidah atžvilgiu, ir nesekti tuo keliu ir  save apsaugoti nuo tai. Ir kas tam prieštarauja, vadinasi yra Ahlul Sunnos  priešai ir priešai Saleh us-Salih. Ir Salaf kritikos knygos yra prieinamos, ir asmens kritika yra nuoširdus patarimas -Nasycha.

Todėl yra būtina paminėti, kad kritika yra nuoširdus patarimas, kad nebūtų sekama nuklydimu, kuris detaliai yra išdėstytas. Ulema Sunnah Chadith yra paaiškinę šį reikalą ir Imiamai iš Sunnah Chadith yra specialistai šiame moksle. 

Ir jūsų pozicija yra teisinga, ir jeigu tie asmenys neatgailaus, jų negalima klausytis, ir bendradarbiauti su jais, kaip tik aš sakau, kad reiktų prieš juos įspėti žmones, nes jeigu žmonės nebus įspėti, jie jais seks ir klausys jų, ir papuls į spąstus ir taip nuklys nuo tiesos. Mes prašome Allah تعالى  atleidimo ir apsaugoti mus.
No comments:

Post a Comment