Salafija

Salafija

Wednesday, 11 March 2015

Fatva Apie Pažadus


 Fatvos Nr. 14777 (alifta)

Klausimas: 

Aš esu ištekėjusi moteris su vaikais ir esu praktikuojanti musulmonė – visos maldos skirtos Allah – bet mano vyras rūko Šišą (vandens pypkę) . Aš jam patariau mesti, bet mano pastangos buvo veltui. Tiesą sakant, jis prisiekė Allah vardu, kad jis nustos rūkyti, bet to nepadarė. Po to, aš priemiau priesaiką Allah vardu, kad jei jis nenustos rūkyti, aš išeisiu pas tėvus, bet jis nenustojo, o aš neišėjau. Ką turėčiau daryti su savo vyru? Koks yra sprendimas dėl mano priesaikos? Koks yra sprendimas dėl Šišos rūkymo? Tikiuosi, kad atsakysite į mano laišką.

Atsakymas: 

Pirma: Šišos rūkymas yra HARAM (uždraustas), nes tai yra bjaurus, daug žalingų poveikių turintis įprotis.

Antra: Tai yra Vadžib (privaloma) tavo vyrui nustoti rūkyti Šišą, kad įvykdytų savo priesaiką.

Trečia: Tu padarei gerai, kad patarei savo vyrui mesti rūkyti Šišą. Tu turėtum tęsti tai ir daryti Dua (maldavimus) Viešpačiui, kad vestų tavo vyrą teisingu keliu.
Dėl priesaikos, kurią tu sulaužei, tu turi atlikti Kaffarah (išpirkimą) už tai ir tada tu neprivalėtum likti su tėvais. Kaffarah yra pamaitinti dešimt Miskyn (neturtingus žmones, kuriems to reikia), aprengti juos, ar išlaisvinti tikintįjį vergą. Jei tu neturi galimybių to padaryti, tada turėtum atlikti trijų dienų Saum (pasninką). 
Lai Allah (الله) veda mus į sėkmę. Lai taika ir palaima lydi mūsų Pranašą Muchamedą, jo šeimą ir Bendražygius. AmynNuolatinis Komitetas moksliniams tyrimams ir Ifta Pirmininkas: `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Šaltinis: alifta.net

No comments:

Post a Comment