Salafija

Salafija

Sunday 12 June 2016

Verdiktas asmeniui, kuris masturbuojasi Ramadano metu
Fatvos Nr. 735

Klausimas:

Aš masturbuodavausi Ramadano mėnesį dieną ir naktį. Ačiū Viešpačiui, aš atgailavau už tokį savo elgesį. Kas man lieka dar atlikti?

Atsakymas:

Visa šlovė Allah, pasaulių Valdovui. Lai ramybė ir palaima būna tam, kuris buvo siųstas kaip malonė šiems pasauliams (džinų ir žmonijos), jo šeimai, jo kompanionams ir jo broliams iki pat prisikėlimo dienos.


Neatsižvelgiant į patį verdiktą dėl masturbacijos, apie kurią plačiau kalbėjome prieš tai esančioje fatvoje (1), man nėra žinoma, kad islamo mokslininkų nuomonės išsiskirtų dėl šio fakto, kad asmuo, kuris masturbuojasi, ar įvykdo ejakuliaciją bučiuodamas savo žmoną, ar glamonėdamas ją ar panašiai, kad jam dėl tokio elgesio būtų  išpirka, nes kaip taisyklė, nėra išpirkos, iki kol nerasta įrodymų tam pagrįsti.

Tačiau, nuomonės išsiskiria tame, ar už tokį elgesį reiks atpasninkauti tą dieną ar ne. Stipriausia nuomonė apie masturbaciją (panaudojant ranką ar kita) yra tokia, kad už tai nereikia atpasninkauti dienos, nei už tai yra išpirka. Tokios nuomonės buvo  Ibn Hazm, As-San`âni, Aš-Šaukâni ir kiti, nes kaip taisyklė, pasninkas laikomas galiojančiu iki kol neįrodoma kitaip. Iš tiesų, analogiškai darant sprendimą,  yra žymus skirtumas tarp asmenų, kurie atlieka masturbaciją ir kurie atlieka lytinį aktą, kadangi lytinis aktas (su priešinga lytim) yra daug rimtesnis nusikaltimas už masturbaciją. Kai kurios dorybingų salafių tradicijos taip pat liudija, kad glamonėjimasis nesuartėjant lytiškai neanuliuoja pasninko, netgi jeigu asmuo išlieja spermą (įvykdo ejakuliaciją). Tarp šių tradicijų yra A'išos رضي الله عنها  atsakymas į klausimą: "Kas yra uždrausta vyrui daryti su savo žmona pasninko metu?" Ji atsakė: "Jam galima viskas išskyrus lytinius santykius su ja" (2).
Ji taip pat sakė, kad Pranašas  صلَّى الله عليه وسلَّم bučiuodavo ir glamonėdavo (savo žmonas) pasninko metu, ir jis turėjo didesnę už kiekvieno iš jūsų savikontrolę geismams (3).
Taip pat yra perdavimas iš  Ibn Mas`ûd رضي الله عنه, kad jis glamonėdavo savo žmoną pasninko metu (4).
Džâbir Ibn Zaid buvo paklaustas apie vyrą, kuriam išsiliejo sperma nuo geismingo žvilgsnio į savo žmoną per Ramadaną ir ar jo pasninkas dėl to tapo negaliojančiu. Tai jis atsakė : "Ne, lai jis užbaigia savo pasninkavimą"(5), ir kitos tradicijos skelbia lygiai tą patį. Jeigu mes skelbiame, kad masturbuotojui nereikia atpasninkauti tokios dienos, vis dėl to daugybė islamo mokslininkų yra nuomonės, kad asmuo turi atpasninkauti tą dieną, tai gali būti, kad jie taip sako tik dėl rezervo (t.y. kad toks asmuo turėtų dieną rezerve).

Tobulas žinojimas priklauso Allah عزَّ وجلَّ. Mūsų paskutinė malda yra skirta šlovinti Allah - pasaulių Valdovą. Palaima ir ramybė tebūna mūsų Pasiuntiniui صلَّى الله عليه وسلَّم, jo šeimai, jo kompanionams ir jo broliams iki pat Prisikėlimo Dienos.


Alžyras, 22-oji Džiumâda Al-Ûla, 1428 H.
2007 Birželio 7d.


Išnašos paliktos Anglų Kalba:

(1) "Verdiktas dėl masturbacijos" - Fatvos Nr. 284

(2) Reported by `Abd Ar-Razzâq in “Al-Mussânnaf” (hadith 1258). See “As-Silsila As-Sahîha” of Al-Albâni (1/434) and “Mâ Saha Min Âthâr As-Sahâba Fî El-Fiqh” of Qâdir Al-Pakistâni (2/654).

(3) Reported by Al-Bukhâri, chapter of “Fasting”, concerning the fasting of the person embracing [his wife] (hadith 1836), Muslim, chapter of “Fasting” concerning the demonstration that kissing while in fast is not forbidden on he whose desire is not aroused (hadith 2579), Abu Dâwûd, chapter of “Fasting”, concerning kissing for the fasting person (hadith 2382), At-Tirmidhi, chapter of “Fasting” concerning what is reported about the fasting of the person embracing [his wife] (hadith 728), Ibn Mâjah, chapter of “Fasting” concerning what is reported about the fasting of the person embracing [his wife] (hadith 1687) and Ahmad (hadith 23654) on the authority of `Âisha رضي الله عنها.

(4) Reported by At-Tabarâni in “Al-Mu`jam Al-Kabîr” (9/314) and Ibn Abu Shayba in “Al-Mussannaf” (hadith 9399). This tradition is authenticated by Al-Albâni in “As-Silsila As-Sahîha” (1/436).

(5) Reported by Ibn Abu Shayba in “Al-Mussannaf” (hadith 9447). Al-Albâni said in “As-Silsila As-Sahîha” (1/437) “Its chain of narration is good”.


Autentiškas šaltinis: ferkous.com

No comments:

Post a Comment