Salafija

Salafija

Monday, 24 October 2016

Maldos apleidimas tolygus netikėjimui

Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:

"Sandora tarp mūsų ir jų yra malda, kuris apleidžia ją - neįtikėjo."


[At-Tirmidzi 2545, An-Nasā'ī 459, Ibn Mādžia 1079]
Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:

"Kas yra tarp žmogaus ir atliekamo širko (lygiaverčių priskyrimo Viešpačiui) ir kufr (netikėjimo), tai yra maldos apleidimas."

[Muslim 82, At-Tirmidzi 2621, Ibn Mādžia 1078]Imamas Muslim (رحمه الله) užrašė savo Sachych rinkinyje, kad Džabir Ibn Abdullah Al-Ansāri (رضى الله عنه) perdavė Pranašą (ﷺ) sakantį:

“Tai, kas atveda žmogų į netikėjimą ir politeizmą, yra maldos apleidimas.”

[Perdavė Muslim, Tikėjimo Knyga, Nr. 82]


Pranašas (ﷺ) sakė: 

“Tai, kuo mes išsiskiriame nuo netikinčiųjų ir veidmainių, yra mūsų maldų atlikimas. Tas, kas apleidžia jį, patampa netikinčiuoju.” 

[Perduota Imamo Achmad, Musnade Nr. 21859 ir Abu Davūd; At-Tirmidzi, Tikybos Knygoje Nr. 2545; Al-Nasā'ī, ir Ibn Madža su gera perdavėjų grandine, įskaitant Buraida Ibn Al-Hasib]No comments:

Post a Comment