Salafija

Salafija

Thursday, 23 February 2017

Verdiktas dėl piešinių ant maldos kilimėliųKlausimas:

Ar tai yra sąlyga, kad maldos kilimėlis turi turėti religiškus paveiksliukus, tokius kaip dvi šventos mečėtės (esančios Mekoje ir Medinoje) arba paveiksliuką su kitos mečėtės atvaizdu arba su Korano eilutėmis ir panašiai? Kokia yra jūsų nuomonė dėl piešinio ant maldos kilimėlio, kada jo dydis yra tokio pat dydžio kaip kilimėlio plotis, bet ne jo ilgis? Koks yra verdiktas, kas liečia leidžiamumą ir draustinumą, tokių maldos kilimėlių ant kurių pavaizduojami gyvūnai arba paukščiai ir kiti panašūs dalykai?  

Atsakymas:

Tai nėra leistina pavaizduoti Korano eilučių ar gyvūnų ar paukščių ant maldos kilimėlių (kurie naudojami maldoms). Taip yra iš didelės pagarbos, ką reprezentuoja tos Korano eilutės ir tai būtų nepagarbos rodymas Koranui. Atvaizdavimas būtybių, turinčių sielas, nėra leistinas. Tai nėra sąlyga, kad maldos kilimėliai turi turėti religiškus piešinius, tokius kaip dvi šventosios mečėtės arba bet kokios kitos mečėtės atvaizdą. Atvirkščiai, visa tai nėra pageidaujama, kadangi žiūrėjimas į tuos atvaizdus trukdys garbintojui melstis ir susilpnins jo atsidavimą ir susikaupimą atlikti maldą, kas yra reikalinga ir būtina remiantis islamiška šarija (teise). Išties Allah giria tuos, kurie išreiškia paklusnumą (nuolankumą, nusižeminimą) ir atsidavimą (kušū), kuomet Jis sakė:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ

{Išties, tikintieji yra palaiminti (sėkmingi). Jie yra nuolankūs savo maldose (t.y. atlieka maldą turėdami kušū)...} (Al-Mu'minun 23:1-2)


Lai Allah siunčia palaiminimus mūsų Pranašui Muchammedui.

Nuolatinis fatvų leidimo komitetas.

Fatavua Islamijah, Tomas Nr. 3, psl. 38,39, DARUSSALAM.


No comments:

Post a Comment