Salafija

Salafija

Saturday 29 April 2017

Skyrius Nr. 55 - Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus

Skyrius Nr. 55 - Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus


Džābir Ibn Abdullah (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys () sakė: “Nieko kito negalima prašyti kreipiantis į Allah Jo Veidu, bet tik Rojaus.” [1]

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Šiame skyriuje teigiama, kad žmogaus pareiga yra laikytis gerų manierų ir elgesio su Allah Vardais ir Atributais ir todėl, nieko nereiktų prašyti (maldauti) iš žemiškų dalykų prašant Jo Garbingu Veidu. Išties tik Rojus, pirminis tikslas, turi būti prašomas kreipiantis į Allah Jo  Veidu. Toks aktas yra laikomas vienu iš monoteistinių.

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Allah Veidas: Tai yra vienas iš Allah asmeninių atributų, kurie atitinka Jo Didybę ir Kilnybę.

  • Bet tik Rojus: Įskaitant visa kita, kas prisideda prie to, kas reikalinga siekiant Rojaus, pavyzdžiui kilnius darbus.

Bendra Chadiso reikšmė

Pranašas () draudžia musulmonams prašyti Allah  Jo Garbingu Veidu dalykų, kurie yra nereikšmingi arba žemiški, išlaikant pagarbą Jam. Dar daugiau, Pranašas () pamoko musulmonus, kad tik Rojus, pirminis tikslas, turi būti prašomas kreipiantis į Allah Jo  Veidu.

Chadiso aktualumas skyriui

Šis perdavimas parodo, kad tai yra draudžiama prašyti Allah Jo Veidu kitų dalykų, nebent bus prašoma tik Rojaus.

Išvados:

  • Šis perdavimas įrodo, kad Allah turi Veidą, kuris atitinka Jo Didybę, taip kaip ir visi kiti Jo atributai (t.y. unikalūs ir būdingi tik Jam Vienam, nesulyginant jų su Jo kūriniais).
  • Žmonėms yra liepta šlovinti Allah ir rodyti pagarbą Jo Vardams ir Atributams.
  • Tai yra leidžiama prašyti Rojaus iš Allah paminint Jo Veidą ir dalykų, kuriais tai bus siekiama padaryti. Tačiau, tai yra draudžiama kreiptis į Allah Jo Veidu prašant kažkokios žemiškos naudos.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (1671).


(Knygos puslapiai 393-394)
Papildomi šaltiniai:
No comments:

Post a Comment