Salafija

Salafija

Thursday 2 July 2015

Skyrius Nr. 35 - Pasirodymas
Skyrius Nr. 35

Pasirodymas الرياء 


Allah تعالى  sako:

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۟ بَشَرٌ۬ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمۡ إِلَـٰهٌ۬ وَٲحِدٌ۬‌ۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلاً۬ صَـٰلِحً۬ا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦۤ أَحَدَۢا 

“Sakyk, aš tik esu žmogus kaip ir tu, kuriam buvo atskleista, kad tavo dievas yra vienas Dievas. Tai, kuris tikisi susitikti savo Valdovą - lai daro jis teisingus darbus (veiksmus) ir nesusieja kitų su savo Valdovo garbinimu.” (Koranas, Al-Kaf: 110)

Kadangi pasirodymas الرياء  sugriauna būtinas monoteizmui sąlygas ir paverčia gerus darbus (veiksmus) beverčiais ir negaliojančiais, autorius šiame skyriuje nori įspėti musulmonus ir priminti jiems apie tai.

Žodžių ir frazių reikšmės 

 • Sakyk: Allah تعالى  kreipiasi į Pranašą صلى الله عليه وسلم paliepdamas jam prabilti į žmones.

 • Aš tik esu žmogus kaip ir tu: Ne dievas ar antgamtiška būtybė.

 • Kuris tikisi susitikti savo Valdovą: Bijosi Prisikėlimo Dienos ir ilgisi išvysti Allah تعالى  tą dieną.

 • Teisingus darbus: Geri darbai, kurie nuoširdžiai buvo atlikti Allah تعالى  labui ir atitinkantys Šarijos teisę.

 • Nesusieja kitų su savo Valdovo garbinimu: Laikosi atokiai nuo pasirodymo ir skiria Šarija-grįstus gerus darbus tiktai Allah تعالى .

Bendras Korano eilutės paaiškinimas

Šioje eilutėje, Allah تعالى  liepia Pranašui صلى الله عليه وسلم  informuoti žmones, kad jis صلى الله عليه وسلم  yra eilinis žmogus kaip ir jie, neturintis nei vieno iš Viešpatavimo ar Dieviškumo atributų. Iš tikro, Pranašo Muchammad صلى الله عليه وسلم misija buvo perduoti tai, ką jam apreiškė Allah تعالى. Pats reikšmingiausias iš apreiškimų jam yra tas, kad Allah تعالى  vienintelis yra vertas šlovinimo, ir kad yra draužiama asocijuoti (susieti) kitus kartu garbinime su Juo. Žmonės neišvengiamai sugrįš pas Allah تعالى  Prisikėlimo Dieną. Todėl, kas tikisi būti išganytu (išgelbėtu) tą dieną, privalo nuolat atkakliai stengtis daryti gerus darbus (veiksmus), kurie atitinka Šariją ir yra pašvesti tiktai Allah تعالى  labui.
Ši eilutė išreiškia Viešpaties paliepimą, kad Jo tarnas būtų nuoširdus garbindamas Allah تعالى. Nuoširdumas garbinime reikalauja vengti pasirodymo, kuris yra priskiriamas politeistiniam veiksmui.

Išvados:

 • Religijos esmė yra skirti savo garbinimą tiktai Allah تعالى.
 • Pasirodymas garbinime yra viena iš politeizmo rūšių.
 • Politeistai įvykdo politeizmą susijusį su garbinimo reikalais.
 • Žmonėms yra uždrausta garbinti kitus lygiagrečiai su Allah تعالى, ar tai būtų stabai, pranašai, šventieji ar kiti.

Abu Huraira رضي الله عنه perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:
“Aukščiausiasis ir Palaimintasis Allah sakė: ‘Aš esu Vienintelis, kuriam niekad nebus reikalingas joks partneris (bendrininkas). Jeigu asmuo daro tai, kame jis susieja su Manimi kitus, Aš paliksiu jį tam, kurį jis susieja su Manimi.”  [Muslim (2985), Ibn Madžah (4202), ir Ibn Khuzaimah (938)]

Žodžių ir frazių reikšmės

 • Susieja su Manimi kitus: Skiria savo darbus (veiksmus) kitoms dievybėms nei Allah تعالى.

 • Aš paliksiu jį tam, kurį jis susieja su Manimi: Allah تعالى nepriims jo darbų (veiksmų), ir paliks jį jo netikroms dievybėms (stabams).

Bendras Chadiso paaiškinimas

Tai yra “kudsi” (dieviškas) chadisas, nes Pranašas صلى الله عليه وسلم  perduoda Allah Žodžius, Visagalio ir Šlovingojo. Pranašas صلى الله عليه وسلم  sako, kad Allah تعالى atmeta bet kokį (gerą) darbą (garbinimo veiksmą), kuris skiriamas kitiems lygiagrečiai su Juo per pasirodymą ar panašiai. Iš tikrųjų, Allah تعالى priima veiksmus skiriamus tik Jam Vienam.
Šis chadisas pabrėžia, kad Allah تعالى nepripažįsta ir atmeta bet kokį veiksmą atliktą dėl pasirodymo arba kuris yra sugadintas bet kokiu kitu politeistiniu veiksmu.

Išvados:

 • Musulmonai yra įpėjami nuo politeistinių veiksmų, kadangi jie padaro jų (garbinimo) veiksmus tokius, kurių Allah تعالى nepripažįsta ir atmeta.
 • Tai yra pareiga ir prievolė nuoširdžia skirti garbinimo veiksmus Viešpačiui ir jie turi būti nesuteršti politeistiniais veiksmais.
 • Šis chadisas įrodo, kad Allah تعالى  yra Pats Save Išlaikantis,, Savimi Pasirūpinantis, Pakankamas.
 • Šis chadisas taip pat įrodo, kad Viešpačiui būdinga kalba, kad Jis تعالى kalba.

Abu Sa’id رضي الله عنه  perdavė:

“Allah Pasiuntinys sakė: ‘Ar galiu jums pasakyti, ko aš bijau jums labiau nei Anti-Kristaus (Dadžāl)?’ Jie (kompanionai) atsakė: ‘Taip, O Allah Pasiuntiny!’ Jis sakė: ‘Tai yra nematomas (užslėptas) politeizmas, tai yra, kada asmuo stovi maldoje ir pastebėjęs, kad kažkas jį stebi, jis pagražina savo maldą.” (Ibn Madžah (4204) ir Achmad Musnad’e (3/30)

Žodžių ir frazių reikšmės

 • Anti-Kristaus (Dadžāl): Tai tas, kuris sukels didžiausią fitną (išbandymą) likus visai nedaug iki Prisikėlimo Dienos.

 • Nematomas (užslėptas) politeizmas: Žodis “nematomas” stovi prieš žodį “politeizmas” ir reiškia, kad veiksmas iš išorės atrodo kaip kad skiriamas Viešpačiui, tačiau jis yra atliekamas kitoms dievybėms, nei Jam Vienam.
 • Pagražina savo maldą: Reiškia, malda yra prailginama ir atliekama idealiai.

Bendras Chadiso paaiškinimas

Kuomet Kompanionai kalbėjo tarpusavyje apie Anti-Kristaus fitną (išbandymą) išreikšdami savo baimę, kurią sukėlė šis, jiems žinomas, ateities įvykis, Pranašas صلى الله عليه وسلم  prisijungė prie jų pokalbio. Komentuodamas apie jų diskutuojamą temą, jis informavo juos apie reikalą, kuris jį صلى الله عليه وسلم  baimino labiau nei Anti-Kristus; t.y. lygiaverčių priskyrimas Viešpačiui su intencija, kuri yra nematoma žmonėms. Tada jis صلى الله عليه وسلم paaiškino, kad tokio tipo atliekami politeistiniai veiksmai yra pritraukti žmones pagražinant tuos garbinimo veiksmus, kurie galbūt iš pradžių buvo skiriami Allah تعالى labui.
Šis chadisas paaiškina, kas yra pasirodymas ir įspėja prieš tokį veiksmą.

Išvados:

 • Šis chadisas parodo Pranašo صلى الله عليه وسلم apgailestavimą ir susirūpinimą patariant savo ummai (tautai).

 • Pasirodymas yra daug labiau žalingas dorybingiems žmonėms, nei Anti-Kristaus fitna (išbandymas).

 • Musulmonai turi būti apdairūs pasirodymo atžvilgiu ar atžvilgiu bet kokiais kitais politeistiniais veiksmais.


Papildoma medžiaga Anglų Kalba: 

Išvertė:
No comments:

Post a Comment