Salafija

Salafija

Sunday 3 July 2016

Kada tikėtis Leylat-ul-Kadr (Lemties skyrimo nakties)?


Autorius Ibn Taimijah رحمه الله

(Vertimą į Anglų Kalbą darė Abu ‘Abdillah Ovais Al-Hašimi)

Islamo Šeichas Ibn Taimijah (lai Allaah būna jam gailestingas) buvo paklaustas apie Lemties skyrimo naktį ( Leylat ul Kadr) tuo metu, kai jis buvo įkalintas Al-Džabal pilyje. Jis atsakė: (1)

Visa šlovė priklauso Allāh. Lemties skyrimo naktis būna vienoje iš dešimties paskutiniųjų Ramadano mėnesio naktų. Apie tai yra autentiškai perduota iš Pranašo (صلى الله عله وسلم). Jis pasakė, kad tai būna vienoje iš dešimt paskutiniųjų Ramadano naktų.(2)

Ir tai nutinka vienoje iš nelyginių naktų (iš tų dešimties paskutiniųjų). Tačiau nelyginės naktys gali būti pagal tai, kas jau praėjo – tokiu atveju jos siekti reikia 21-ą, 23-ią, 25-tą, 27-tą ir 29-tą naktimis. Taipogi (nelyginės naktys) gali būti pagal tai, kiek dar liko (mėnesio), kaip kad Pranašas (صلى الله عله وسلم) pasakė:

(Ieškokite jos paskutiniosiose dešimt naktų), kai lieka devynios (naktys), kai lieka septynios, kai lieka penkios arba kai lieka trys. (3)  

Remiantis tuo, jei mėnuo yra 30 dienų trukmės, šios (nelyginės likusios naktys) atitinka (dešimčiai paskutiniųjų) lyginių naktų (skaičiuojant nuo mėnesio pradžios): 22-oji yra kai lieka devynios, ir 24-oji naktis yra kai lieka septynios. Ir tai yra kaip Sa’id Al-Khudri paaiškino autentiškame chadise. (4)  Ir tai yra  kaip Pranašas (صلى الله عله وسلم) vedė maldas mėnesio bėgyje.
Ir jei mėnuo trunka 29 dienas, tada (skaičiuojant naktis, kurios) dar liko, duoda tokį patį rezultatą kaip ir skaičiuojant pagal tai, kas jau praėjo.*

Tokiu atveju, tikintysis turėtų siekti (Lemties skyrimo nakties) visose paskutiniųjų 10 naktų, kaip kad Pranašas (صلى الله عله وسلم) ir pasakė:

Ieškokite jos paskutiniosiose 10-tyje naktų.(5)


* Lentelė parodo, kaip Leylat ul Kadr (Lemties skyrimo naktis) gali būti bet kurią iš paskutiniųjų dešimties mėnesio naktų, remiantis perdavimais apie jos (Leylat ul Kadr) ieškojimą paskutiniosiose dešimt mėnesio naktų pagal tai, kas jau praėjo arba kiek dar liko, nes mes nežinome ar mėnuo bus 29-ių dienų ar 30-ies. 

nta Ramadano Diena
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
nta Naktis nuo mėnesio pradžios
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Likusios Naktys/
29-ių dienų mėnuo
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Likusios Naktys/
30-ies dienų mėnuo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(1) Ibn Taimijah b. Abd Al-Halim. Madžmū Al-Fatavua, 25:153, 154. 3-čias leidimas 2005. Dar Al-Vuafa, Al-Mansūrah, Egiptas.
(2) Užrašė Al-Bukchari ir kiti.
(3)  Užrašė Al-Bukchari, žiūrėti jo skyrių ‘Ieškoti Leylat ul Kadr nelyginese paskutiniosiose dešimt naktų’.
(4)  Užrašė Muslim, Abu Davūd ir kiti.
 Al-Bukchāri

Ibn Taimijah, Achmad b. ‘Abd Al-Chalym. Madžmū’ Al-Fatāvuā. 2004. Karaliaus Fahd Kilniojo Korano Spaustuvė, Al-Madīna, Saudo Arabija.No comments:

Post a Comment