Salafija

Salafija

Thursday, 18 February 2016

Dviejų Rakatų meldimosi Svarba prieš Fadžr Maldą Imamas Al-Navāvī Rijadus-Salichyn


Skyrius Nr. 196
1100. A’iša رضي الله عنها perdavė:

Pranašas صلى الله عليه وسلم  niekada nepalikdavo keturių rakatų prieš Duhr maldą ir dviejų rakatų prieš Fadžr maldą.
[Al-Bukchāri].

Komentaras: Šis chadisas byloja apie Pranašo صلى الله عليه وسلم praktikavimą keturių rakatų sunną prieš Duhr maldą ir dviejų rakatų prieš Fadžr maldą. Jis jas atlikdavo reguliariai.  Tokie rakatai yra vadinami Sunna Ravātib arba Sunna Mu’akkada (privalomomis maldomis). 

1101. A’iša رضي الله عنها perdavė: Pranašas صلى الله عليه وسلم neskyrė tokios didelės svarbos nei vienai Navāfil maldai kaip dviejų rakatų maldai prieš Fadžr maldą. 
[Al-Bukchāri ir Muslim].

Komentaras: Šis chadisas mums byloja apie specialų pasiruošimą, kurį praktikavo Pranašas صلى الله عليه وسلم  atlikdamas  du rakatus Fadžr maldos.  

1102. A’iša رضي الله عنها perdavė: Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė: ‘Du rakatai prieš Fadžr maldą yra geriau už šį pasaulį ir viską, kas yra jame.” 
[Muslim]

Kitame perdavime sakoma: “Du rakatai prieš aušros  (Fadžr) maldą yra man brangesni nei visas pasaulis.”


Komentaras: Šis perdavimas byloja apie dviejų rakatų  Fadžr  maldos  atlikimo vertingumą.
Visi paminėti perdavimai mums įrodo, kad dviejų rakatų prieš Fadžr atlikimas yra stipriai rekomenduojamas, ir asmuo neturėtų rodyti aplaidumo ar tingulio jų atlikimui.


1103. Abū ‘Abdullah Biliāl bin Rabah رضي الله عنه, Pranašo Adzāno vykdytojas - “Mu’addin” perdavė: Aš ėjau informuoti Pranašą صلى الله عليه وسلم  apie Fadžr maldos laiką , bet A’iša رضي الله عنها mane užlaikė ir klausinėjo apie kažką iki kol pradėjo švisti. Tada, aš atsistojau ir pranešiau Pranašui صلى الله عليه وسلم , kad laikas melstis. Aš jam pranešiau vėl, bet jis صلى الله عليه وسلم  iš karto neišėjo pravesti maldos. Kada jis صلى الله عليه وسلم  išėjo, jis pravedė maldą. Aš  pasakiau jam صلى الله عليه وسلم : ‘A’iša mane užlaikė ir  nukreipė mano dėmesį klausinėdama apie kažką ir rytas pradėjo aušti. Tu taip pat atėjai vėlai.’ Po to Pranašas صلى الله عليه وسلم  pasakė: “Aš tuo metu meldžiausi du rakatus Fadžr maldos.” Biliālis رضي الله عنه atsakė: “O Allah Pasiuntiny! Tu uždelsei maldą iki kol pradėjo švisti.” Jis atsakė صلى الله عليه وسلم : “Netgi jeigu būtų ir dar labiau prašvitę negu tada, aš vistiek būčiau atlikęs du rakatus    maldos nuostabiu būdu.”
[Abū Davūd].

Komentaras: Šis perdavimas taip pat mums praneša apie dviejų rakatų svarbą Fadžr maldos ir pabrėži reikšmingumą atlikimo jų su pilnu susikaupimu.


No comments:

Post a Comment