Salafija

Salafija

Thursday, 11 February 2016

Sūros Al-Kahf Recitavimas PenktadienįBismilliah:

 Abu Sa’id Al-Khudary رضي الله عنه (d. AH 63, 64, ar 65) [1] perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم  yra pasakęs:

‘‘Tas, kuris skaitys sūrą Al-Kahf penktadienį, tas bus apdovanotas šviesa [2] nuo vieno penktadienio iki kito (penktadienio)." (Al-Albāni 2/6470). [3]

[Šį chadisą Nasa'y ir Al-Hakim užrašė savo Sachych rinkiniuose su geru isnadu (gera perdavėjų grandine)]

 Šeichas Abdul Azyz Ibn Bāz (d. AH 1420) sakė:

 “Sūros Al-Kahf Recitavimas Penktadienį yra paminėtas (daugiau nei viename) chadise. Nors tiems chadisams būdingi šiokie tokie trūkumai (susiję su tai, kaip jie pasiekė mus), kai kurie ulema paminėjo, kad kiekvienas iš jų sustiprina kitą. Dėl šios priežasties, šis sustiprinimas daro šiuos problematiškus chadisus islamiškai teisėtais, įrodymu susijusiu su šiuo reikalu. Tai tokiu atveju, tai yra gerai elgtis pagal Pranašo Tradiciją, kurioje minimas sūros Al-Kahf recitavimas penktadieniais.

Taip yra patvirtinta, kad Abu Sa’id Al-Khudary رضي الله عنه recituodavo sūrą Al-Kahf penktadieniais. Todėl, jeigu musulmonas imituoja šį kilnų kompanioną (Abu Sa’id Al-Khudary رضي الله عنه) recituodamas sūrą Al-Kahf penktadieniais, jo imitavimas  yra pagirtinas. Abu Sa’id Al-Khudary رضي الله عنه  poelgis taip pat remia tą faktą, kad paminėti problematiški chadisai yra autentiški. 

Galiausiai, kas liečia sūros Al-Kahf skaitymą penktadienio vakarais ir naktimis, aš nesusidūriau nei su vienu įrodymu palaikančiu tokį poelgį. Todėl tai yra aišku, kad sūros Al-Kahf skaitymas penktadienio vakarais ir naktimis (siekiant prieš tai paminėto apdovanojimo) nėra teisėtai nustatytas. Ir Allah yra Tas, Kuris skiria sėkmę (Bin Bāz 12/415).” [4]

Išnašos:

[1]  S’ad bin Mālik al-Ansāri (Abu Sa’id Al-Khudary رضي الله عنه) buvo kilnus Allah Pranašo Bendražygis. Jo tėvas (Mālik bin Sinān) buvo taip pat kilnus kompanionas رضي الله عنه. Abu Sa’id  رضي الله عنه troško kautis Uhud Mūšyje, tačiau jam buvo pasakyta, kad jis buvo per jaunas tuo metu. Kada jis subrendo, jis dalyvavo mūšiuose, kurie sekė po Uhud.  - (Adam, Muhammad. A Summarized Version of the Narrators of al-Bukhaari and Muslim. Ad-Damaam: Daar ibn al-Jawzi.1430/2009. Pg. 84/678)

[2] Šeichas Abdul-Madžyd as-Subbail sakė, “Galbūt šito reikšmė yra kad jis bus vedamas į Allah paklusnumą. Ir Allah žino geriausiai.”

[3] Autentiškas: Al-Albānī, Nāsir ad-Dyn. Al-Džām’i As-Saghyr. Beirutas: Maktaba Islāmi. 1408/1988

[4]  Bin Bāz, Abdul Azyz. Religinių Verdiktų Kolekcija ir Mažas Traktatas Šeicho Abdul Azyz Bin Bāz. Al-Kasym: Dār Asda’a al-Mudžtam’i. 1421/2000

Šeichas Abdul-Madžyd as-Subbail, lai apdovanoja jį Allah, buvo paklaustas Gruodžio 10, 2009:

Ar asmuo recituojantis sūrą Al-Kahf penktadieniais Anglų Kalba gauna apdovanojimą (yra apdovanotas šviesa) paminėta tame chadise? 

Jis atsakė, “Chadise minimas apdovanojimas yra musulmonui, kuris recituoja sūrą Al-Kahf Arabų Kalba. Koranas, kuris yra Anglų Kalba, nėra laikomas Koranu, iš tikrųjų tai yra Korano reikšmių interpretacija.  


Išvertė iš Arabų Kalbos į Anglų Kalbą:
Jameel Finch al-Makki
Umm al-Kurā Universitetas
Meka, Saudo Arabijos Karalystė
Dul-Hidž-džah 23 , 1430 / Gruodis 10, 2009

Tekstą paremiančios fatvos :


Chadisai:

 Abu Darda  رضي الله عنه perdavė, kad Pranašas  صلى الله عليه وسلم   yra pasakęs:

‘‘ Tas, kuris išmoks mintinai dešimt pirmųjų ajų iš sūros Al-Kahf, tas bus apsaugotas nuo Dadž-džāl (antikristaus).’’ 
(Sahih Muslim Nr. 809)

Sūros Al-Kahf Recitavimas Penktadienį

Fatva Šeicho Muchammed Bin Salich Ai-Utsaimyn

Klausimas:

Koks yra verdiktas dėl Sūros Al-Kahf recitavimo penktadienį, dieną ir naktį?

Atsakymas:

Sūros Al-Kahf recitavimas penktadienį yra pageidautinas veiksmas ir jo atlikime yra privalumas (nuopelnas)...ir nėra skirtumo ar asmuo recituos šią sūrą iš Knygos ar iš atminties... ir diena, pagal Šarijos Įstatymą, prasideda nuo saulės pakilimo iki jos nusileidimo...remiantis tuo, jeigu asmuo recituos ją po penktadieninės maldos, jis bus apdovanotas už tai.

Fatāva Islamijja 2 Tomas, psl. 477


The Ruling on reciting Surah Al-Kahf on Friday
Question:

What is the ruling on reciting Surah Al-Kahf on Friday during the day and night?
Answer:

The recitation of Surah Al-Kahf on Friday is a preferred act and there is merit in it ... and there is no difference between a person reciting it from the Book, or by heart ... and the day, according to the Islamic law, is from the time of sunrise until sunset ... and based upon this, if a person recites it after the Friday prayer, he will receive the reward for it.

Shaykh Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
Fatawa Islamiyah Vol. 2 Page 477

No comments:

Post a Comment