Salafija

Salafija

Wednesday, 17 February 2016

Sūrų Al-Kiāfirūn ir Al-Ikhlās recitavimas dviejų rakatų maldoje prieš Fadžr ir po Al- Maghreb yra sunna

Yra patvirtinta Muslim Sachych Rinkinyje nuo Džābir, kad Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم recitavo sūrą Al-Kiāfirūn (109) ir "Sakyk: 'Jis yra Allah Vienas'."(112:1) (t.y. Sūrą Al-Ikhlās 112) dviejuose Tavāf rakatuose [1]. Taip pat perduota Sachych Muslim, Abu Hureiros رضي الله عنه perdavime, kad Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم recitavo šias dvi sūras dviejų rakatų Rytinėje maldoje [2].

Imamas Achmad رحمه الله perdavė iš Ibn 'Umar رضي الله عنه, kad Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم recitavo sūrą Al-Kiāfirūn (109) ir sūrą  Al-Ikhlās (112) dviejų rakatų maldoje prieš rytinę maldą ir recitavo jas savo dviejų rakatų (pageidautinoje) maldoje po Maghreb maldos, ir jis tai atliko skirtingais atvejais apie 10 ar 20 kartų [3].

Achmed رحمه الله taip pat perdavė, kad 'Umar رضي الله عنه sakė: "Aš esu matęs Pranašą  24 ar 25 kartus, recituojantį sūras Al-Kiāfirūn ir Al-Ikhlās dviejuose rakatuose prieš rytinę maldą (prieš Fadžr) ir dviejuose rakatuose po saulės nusileidimo, po Al- Maghreb maldos" [4].


Achmed رحمه الله  perdavė, kad 'Umar رضي الله عنه sakė: "Aš stebėjau Pranašą  صلى الله عليه وسلم apie mėnesį laiko recituojantį sūras Al-Kiāfirūn ir Al-Ikhlās dviejuose rakatuose prieš rytinę maldą (prieš Fadžr) [5]. Tai taip pat buvo perduota At-Tirmidhi, Ibn Mādžah ir An-Nasā'ī. At-Tirmidhi رحمه الله sakė, kad perdavimas yra "Chasan"- geras. Prieš tai (kitame tafsyre) jau buvome paminėję chadisą, kad Sūra Al-Kiāfirūn (Netikintieji) prilygsta ketvirčiui Korano ir Sūra Al-Zalzala (Žemės drebėjimas) prilygsta ketvirčiui Korano taip pat.

Taip pat žiūrėkite (spausdami ant linko):
Dviejų Rakatų meldimosi Svarba prieš Fadžr Maldą

Išnašos:

[1] Muslim 2:888 ilgame perdavime.

[2] Muslim 1:502.

[3] Achmed 2:24 ir 58.

[4] Achmed 2:99.

[5] Achmed 2:94.

Paimta iš Sūros Al-Kiāfirūn tafsyro pagal Ibn Kiatsyr رحمه الله.

No comments:

Post a Comment