Salafija

Salafija

Monday 26 December 2016

Skyrius Nr. 44 - Tas, kas prakeikė laiką, priskyrė netobulumą Viešpačiui (Allah)Allah Išaukštintasis sako:

وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

“Ir jie sako: “Nėra kito gyvenimo išskyrus šito; mes mirštame ir gyvename, ir niekas nepražudo mūsų, bet tik laikas.” Ir jie apie tai nieko neišmano; jie tik taip galvoja (šneka be įrodymų).” (Al-Džaśijah, 45:24)

Tauchydo svarba skyriui

Laiko prakeikimas yra politeistinis veiksmas, nes jeigu asmuo, kuris taip daro yra nuomonės, kad laikas įtakoja dalykus taip, kaip tai daro Allah, tuomet toks asmuo yra politeistas.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Priskyrė netobulumą Viešpačiui: priskyrė netobulumo atributus Jam.
 • Ir jie sako: tie, kurie neigia Prisikėlimą.
 • Nėra kito gyvenimo išskyrus šito: jie neigia gyvenimą po mirties (pomirtinį gyvenimą).
 • Ir jie apie tai nieko neišmano: reiškia, kad jų tvirtinimas yra nepagrįstas (nerastas). Iš tikro, jų tvirtinimą galima atsekti pagal jų protėvius, kurie taip teigė neišmanydami (neturėdami supratimo ar tinkamų žinių).

Bendra Korano eilutės reikšmė

Šioje eilutėje Allah mums praneša apie ateistinę sektą “Ad-Dahrijjah” [1] ir tuos arabų politeistus, kurie išpažino tą pačią doktriną - neigiančią Prisikėlimo realybę (tikrumą). Šių sektų pasekėjai klaidingai laikosi nuomonės, kad nėra gyvenimo po mirties ir kad šis gyvenimas tęsis kaip ir tęsėsi: kad vieni gimsta, kai kiti miršta vien tik dėl praėjusio laiko ir praėjusių dienų ir naktų. Paneigdamas jų pareiškimus, Allah tvirtina, kad jų (Prisikėlimo) neigimas pagrįstas prielaidomis, kurios neturi pagrindo. Asmuo, kuris kažką neigia arba tvirtina privalo pristatyti įrodymus, kad paremtų savo tvirtinimą.

Ši eilutė nurodo, kad asmuo keikiantis laiką atlieka politeizmą būdingą Ad-Dahrijjah sektos atstovams, nors jis ir nepriklauso jų ateistinių įsitikinimų ideologijai. 

Išvados:

 • Korano eilutė įrodo Prisikėlimo realybę ir paneigia argumentus tų, kurie ją neigia.
 • Ši Korano eilutė sukritikuoja tuos, kurie priskiria kasdieninius įvykius (reiškinius) laiko tėkmei (kaitai).
 • Asmuo, kuris kažką neigia arba tvirtina privalo pristatyti įrodymus, kad paremtų savo tvirtinimą.
 • Kas liečia tikėjimą (religiją), tai spėliojimas (galvojimas) nėra patikimas argumentas. 


*****

Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas (ﷺ) sakė:

“Allah Aukščiausiasis sakė: “Adomo sūnus sugriauna Mano tobulumą, nes jis kernoja (keikia, plūsta) prieš laiko  tėkmę (kaitą), kai Aš esu Laikas (Tas, kuris valdo laiką), ir Aš kaitalioju dieną į naktį (esu atsakingas už dienos ir nakties keitimasį/kaitaliojimąsį).”

Kitame perdavime, Pranašas (ﷺ) sakė:

“Nekernok (nekeik, neplūsk) laiko (tėkmės, kaitos), nes Allah yra Laikas (Tas, Kuris valdo laiką).” [2]

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Sugriauna Mano tobulumą: priskirdamas netobulumo atributus Viešpačiui - Allah.

 • Kernoja (keikia, plūsta) prieš laiko tėkmę (kaitą): reiškia, kad bėdos atveju asmuo smerkia/peikia  laiko kaitą.

 • Kai Aš esu Laikas: kai Man priklauso laikas ir Aš esu Tas, Kuris valdau viską, kas nutinka, nors kiti žmonės klaidingai priskiria tai laikui.

 • Ir Aš kaitalioju dieną į naktį: reiškia, kad Allah keičia dieną į naktį ir visi įvykiai, kurie nutinka dienos ir nakties metu priklauso Jam, ar tai tie įvykiai būtų geri ar blogi.

 • Kitame perdavime: perdavimas užrašytas imamo Muslim (رحمه الله) ir kitų kompiliuotojų.

Bendra Chadiso reikšmė

Pasiuntinys (ﷺ) perduoda, kad Allah Kilniausiasis teigia, kad asmuo kernojantis prieš laiką (laiko tėkmę, kaitą) koneveikia (keikia) Allah, priskirdamas Jam defektinius (netobulumo) atributus, Išaukštintas tebūna Jis. Tai yra Allah, Kurio dėka viskas vyksta ir nutinka, laikas yra sukurtas ir priklausomas nuo Allah valios (valdymo, kontroliavimo), visa šlovė Jam (Vienam).

Šis perdavimas akcentuoja tai, kad asmenys peikiantys laiką (laiko tėkmę) pažemina, koneveikia Viešpatį - Allah, t.y. priskiria Jam netobulumo atributus.

Išvados:

 • Tai yra draudžiama kernoti prieš laiką (laiko tėkmę).
 • Tai yra privaloma tikėti Dieviškuoju Dekretu ir Likimu.
 • Laikas yra vienas iš Allah sukurtų būtybių priklausomų nuo Jo.
 • Sukurtos būtybės gali būti neteisios apie savo Kūrėją priskirdamos Jam netobulumo atributus (taip sumenkindamos Jo statusą), tačiau jos niekada negali pakenkti Jam taip darydamos.

Išnašos:

 [1] Ad-Dahrijjah yra ateistinė sekta charakterizuojama tuo, kad jos atstovai neigia Prisikėlimą, Teismo Dieną, Rojų ir Pragarą.

[2] Al-Bukchāri (4826) ir Muslim (2246).


*****

Šaltiniai Anglų Kalba:

No comments:

Post a Comment