Salafija

Salafija

Wednesday 28 December 2016

Skyrius Nr. 46 - Pagarba nuostabiems Allah vardams
Abū Šuraijh (رضي الله عنه) perdavė: 
“Mano pravardė buvo Abul-Hakam*. Tai Pranašas (ﷺ)  man tarė: “Allah yra Al-Hakam (Teisėjas) ir teisimas priklauso Jam.” Aš atsakiau: “Kada mano žmonės nesutaria kažkokiu reikalu, jie ateina pas mane ir aš esu arbitras tarp jų, ir abi pusės priima mano sprendimą (yra patenkintos mano nutarimu).” Pranašas (ﷺ)  pasakė: “Tai yra nuostabu! Ar tu turi vaikų?” Atsakiau: “Aš turiu Šuraijh, Muslim ir Abdullāh.” Jis (ﷺ) paklausė: “Kuris iš jų yra vyriausias?” Atsakiau: “Šuraijh.” Tai jis (ﷺ) man pasakė: “Tuomet tu esi Abū Šuraijh”.” [1]

*Abul-Hakam išskaidyta forma yra Abū Al-Hakam. Abū reiškia  tėvas ir Al-Hakam reiškia teisėjas, kuris vykdo sprendimus. 


Tauchydo svarba skyriui

Pagarbos rodymas Allah nuostabiems vardams ir vardo keitimas dėl šios priežasties yra iš monoteistinės doktrinos veiksmų (rezultatų).

Abū Šuraijh trumpa biografija

Šio kompaniono Abū Šuraijh  pilnas vardas yra Hani’ Ibn Jazyd Al-Kindi. Jis gyveno Kūfoje ir mirė Medinoje 68 metais po Hidžros. Lai Allah būna patenkintas juo.

Žodžių reikšmės ir frazės

 • Pagarbos rodymas Allah nuostabiems vardams: reiškia nuostabių Allah vardų gerbimą.
 • Vardo keitimas: pasirenkant kitą vardą, kuris nėra susietas su Allah.
 • Teisėjas: tai yra vienas iš nuostabiųjų Allah vardų. Jis reiškia, kad Allah yra Aukščiausiasis Teisėjas, kurio sprendimai (nutarimai) nepakeičiami ir neatšaukiami.
 • Ir teisimas priklauso Jam: Jis sprendžia (yra arbitru) tarp Savo tarnų abiejuose gyvenimuose - šiame ir pomirtiniame.
 • Kada mano žmonės nesutaria: šis teiginys pabrėžia, kad Abū Šuraijh savęs pats nepavadino šia pravarde (t.y. Abul-Hakam), bet išties žmonės jį taip pavadino.
 • Tai yra nuostabu!: reiškia, kad tai yra labai gerai išspęsti konfliktus (ginčus) tarp žmonių ir juos išspręsti sąžiningai, teisingai.
 • Tu esi Abū Šuraijh: Pranašas (ﷺ) pavadino vyrą pagal jo vyriausiąjį sūnų, kadangi jis (sūnus) turi didesnę teisę į tai.

Bendra chadiso reikšmė

Pranašas (ﷺ) sukritikavo Abū Šuraijh (رضي الله عنه) dėl jo pravardės “Abul-Hakam” (teisėjas), nes Al-Hakam yra vienas iš Allah nuostabiųjų vardų, kurie privalo būti laikomi pagarboje. Abū Šuraijh (رضي الله عنه) paaiškino pranašui (ﷺ), kodėl jis buvo taip pavadintas: jis spręsdavo ginčus tarp savo žmonių, tarp abiejų konfliktuojančių pusių, išspęsdamas jų nesutarimus taip, kad abidvi pusės likdavo patenkintos jo sprendimu. Dėl to, Allah Pasiuntinys (ﷺ) pripažino šį gerą darbą, tačiau jis (ﷺ) nepripažino jo pravardės. Jis (ﷺ) apkeitė jo pravardę Abul-Hakam į Abū Šuraijh, pavadindamas jį pagal jo vyriausiąjį sūnų. 

Chadiso aktualumas skyriui 

Šis perdavimas yra priminimas musulmonui, kad jis nesumenkintų (nenuvertintų, nepažemintų) nuostabiųjų Allah vardų, pa(si)rinkdamas juos sau ar kitiems. 

Išvados:

 • Šis chadisas draudžia musulmonams menkinti Allah nuostabiuosius vardus ir įspėja prieš tų vardų ir titulų ar pravardžių naudojimą, kadangi tokiuose varduose, kaip pavyzdžiui Abul-Hakam, yra išreiškiama nepagarba Allah vardui Al-Hakam.
 • Al-Hakam “Teisėjas” yra vienas iš nuostabiųjų Allah vardų, visa šlovė Jam.
 • Tai yra leidžiama siekti sprendimų (teisingumo) iš kompetentingo arbitro, jei jo sprendimai teisėti (teisingi), netgi jeigu jis ir nėra paskirtas oficialiu teisėju.
 • Pravardė (kunja) yra parenkama pagal vyriausiąjį sūnų.
 • Skirti pirmenybę vyriausiajam yra teisėta.
 • Tai yra teisėta apkeisti netinkamus vardus tinkamais.

Išnašos:

[1] Abū Davūd (4955), Al-Baihāki (10/145) ir Al-Hākim Mustadrak’e (4/279).


*****

Papildomi šaltiniai Anglų  kalba (Audio): 


No comments:

Post a Comment