Salafija

Salafija

Friday 2 June 2017

Zakāh davimas savo broliui arba sesei, arba dėdei, arba tetai, kurie yra nepritekliuje, šeichas Abdul-‘Azīz Ibn Bāz (رحمه الله)Zakāh davimas savo broliui arba sesei, arba dėdei, arba tetai, kurie yra nepritekliuje, šeichas Abdul-‘Azīz Ibn Bāz (رحمه الله)


Šeichas Abdul-‘Azīz Ibn Bāz (رحمه الله) sakė:

“Tiek vyrams, tiek moterims nėra žalos skirti jų Zakāh savo broliui ar seseriai [1], kurie yra nepritekliuje; arba jų dėdei, arba tetai - arba kitiems jų giminaičiams, remiantis įrodymų bendrumu.

Iš tikrųjų Zakāh davimas jiems yra labdaringas poelgis ir giminystės ryšių sustiprinimas, remiantis Pranašo () teigimu: “Labdaros davimas varguoliui yra vienas labdaringumo veiksmas, kai labdaros davimas giminaičiui yra labdaringumo veiksmas ir kraujo ryšių sustiprinimas.” [2]


Tačiau šis  Zakāh  davimas nėra taikomas tėvams ir seneliams ir jų tęsiamos giminystės linijai, nei tai taikoma jų vaikams ir anūkams ir jų tęsiamai giminystės linijai. Negalima jiems yra duoti Zakāh tokiems giminaičiams (t.y. tokiai giminės kategorijai), netgi jeigu jie ir yra neturtingi. Iš tiesų, asmeniui yra  privaloma išlaikyti juos savo pastangomis (iš savo turto), jeigu jis yra galintis tai padaryti, ir jeigu nėra nieko kito, kuris galėtų išleisti ant jų, nei jis pats.”

Išnašos: 

[1] kurie yra susieti kraujo ryšiu
[2] Ahmad (15794) Salman Ibn ‘Āmir chadisas; An-Nasā’ī (2582)
No comments:

Post a Comment