Salafija

Salafija

Sunday, 6 November 2016

Ar musulmonams leidžiama švęsti kitatikių šventes?


Fatvos Nr. 8848

Klausimas: Ar musulmonams yra leidžiama prisijungti prie krikščionių ir švęsti jų šventes, pavyzdžiui Kalėdas, kurios yra švenčiamos Gruodžio pabaigoje? Kai kurie žmonės, kurie mano turintys daug žinių, prisijungia prie krikščionių švęsti jų šventes ir tvirtina, jog tai yra leidžiama. Ar jų nuomonė teisinga ar ne? Ar yra autentiškų įrodymų, kurie patvirtina, jog tai daryti galima?

(Part No. 2; Page No. 77)

Atsakymas: Prisijungti prie krikščionių ir švęsti jų šventes nėra leidžiama, net jeigu tie, kurie tvirtina turintys daug žinių tai daro, kadangi prisijungimas padėtų krikščionims augti skaičiuje, bei parodytų palaikymą jų nuodėmėje ir prasižengime. Allah (Aukščiausiasis) sako: {Padėkite vieni kitiems Al-Birr ir At-Takvua (dorybėje, teisingume ir pamaldume); bet nepadėkite vieni kitiems nuodėmėse ir  nusižengimuose.} (Al-Maidah 5:2)

Lai Allah apdovanoja mus sėkme. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchamedui (ﷺ), jo šeimai ir jo kompanionams.

Nuolatinis fatvų leidimo komitetas ir Ifta

Narys: Abdullah ibn Ka`ud
Narys:`Abdullah ibn Ghudajjan
Pirmininko pavaduotojas: `Abdul-Razzak `Afify
Pirmininkas: `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Šaltinis: alifta.net


No comments:

Post a Comment