Salafija

Salafija

Saturday 21 May 2016

Ar intencija pasninkauti turi būti išreiškiama garsiai? Ar yra koks nors maldavimas (du'a) prieš nutraukiant pasninką?Klausimas:

Ar reikia ištarti kokius nors žodžius, ketinant pasninkauti, ir ar leistina juos ištarti garsiai? Ar turi būti recituojami kokie nors maldavimai (du'a), kai nutraukiamas pasninkas, ir ar juos reikia sakyti garsiai?

Šeichas Mukbil Ibn Hadī Al-Vādi'ī رحمه الله:

Intencijai išreikšti žodžių nereikia. Teisinga yra tai, kad asmuo neišreiškia ketinimų garsiai nei prieš vieną garbinimo veiksmą. Intencija nėra išreiškiama balsu nei prieš vieną garbinimo veiksmą, netgi prieš Hadžo atlikimą. Tie, kurie teigia, kad prieš atliekant Hadžą reikia garsiai išreikšti ketinimą, nepristatė nei vieno pagrįsto įrodymo tokiam veiksmui išskyrus tai, kas buvo perduota asmens, kuris sakė:

„O Allāh, aš išpildau Tavo paliepimą vietoj Šubrumah.“ Posakis „vietoj Šubrumah“ gali būti suprantamas taip, kad žmogus atlieka Hadžą už Šubrumą, ir kad Hadžui reikia turėti intenciją. Taip pat gali būti suprasta, kad žmogaus intencija yra Šubrumos vardu, ir ji yra pasakyta tokiu pačiu posakiu, kaip ir Pranašo صلى الله عليه وسلم.

Kalbant apie du'a: yra autentiškas chadisas, kuriame minima du'a:  „Troškulys numalšintas, venos sudrėkintos ir atlygis patvirtintas, su Allah Valia.“

Yra žinoma tai, kad nėra jokios specifinės du'a (nutraukti pasninkui), kuri būtų autentiška.
Yra autentiškas perdavimas, kuriame sakoma: „Pasninkautojo prašymas (du'a) yra išpildytas tuo metu, kai jis nutraukia pasninką.“

Todėl tokiu metu maldaukite Allah atleidimo ir pagyjimo, prašykite iš Jo žmonos/vyro (santuokai), jeigu jūs jos/jo ieškote. Prašykite Jo to, ko jums reikia. Nėra jokios specifinės autentiškos du'a, kuri būtų sakoma tuo metu, kada nutraukiamas pasninkas.

No comments:

Post a Comment