Salafija

Salafija

Thursday 12 May 2016

Pasninko Lankstinukas, AtmintinėAtsispausdinkite pasninko atmintinę arba tiesiog išsisaugokite ją sau

Pasninko atmintinė paruošta sesės Justinos Čepukaitės:Primityvi Atmintinė:*****   Ramadanas  ¢

Pranašas Muchammedas ﷺ yra pasakęs:

„Kvapas iš pasninkaujančio žmogaus burnos yra mielesnis Viešpačiui už muskuso aromatą.“

(Sachych Muslim: 1151)


Kas sulaužo pasninką?

 • Sąmoningas valgymas ir gėrimas
 • Maistinių medžiagų injekcijos
 • Chidžama
 • Lytiniai santykiai
 • Masturbacija (jei neįvykdoma ejakuliacija, tuomet asmuo turi atgailauti už masturbavimosi nuodėmę,tačiau jo pasninkas išlieka galiojančiu)
 • Rūkymas
 • Menstruacijos 
 • Pogimdyvinis kraujavimas
 • Tvirta intencija nutraukti pasninką
 • Tyčinis vėmimas
 • Donorystė
 • Kraujo perpylimas


*****

“O jūs, tikintieji! Jums yra paskirtas pasninkas, taip kaip ir tiems, kurie gyveno prieš jus, tai gal jūs būsite dievobaimingi!“ 
(Sūra Al-Bakara 2:183) 

*****pasninko nesulaužo:


 • Uostymas ar tepimas skysčio tipo parfumų ar smilkalų (jeigu jūs jų neįkvėpiate ir nenuryjate)
 • Kraujavimas iš burnos ar nosies (kraujo nuryjimas turi būti vengiamas)
 • Inhaliatoriaus naudojimas
 • Danties rovimas
 • Kraujo paėmimas tyrimui (nebent kraujo paėmimo kiekis yra tolygus kraujo kiekiui, prarandamam chidžamos procedūros metu)
 • Nosies lašai (nebent nosies lašai pasiekia gerklę arba skrandį)
 • Akių lašai (nenutraukia pasninko, net jeigu lašų skonis pasiekia gerklę)
 • Kraujavimas iš nosies (nebent sukeltas kraujavimas buvo tyčinis)
 • Maisto skanavimas (tai yra leistina virėjui paskanauti maistą liežuvio galeliu, saugantis, kad maistas nepatektų į skrandį)
 • Melavimas, keikimasis ar nesantūrios kalbos naudojimas (vis dėlto, nesantūrios kalbos naudojimas sumažina atlygį už pasninkavimą)
 • Šlapias sapnas ar atsibūdimas “džunūb” būsenoje
 • Dantų pastos naudojimas ar dantų skalavimas skysčiu (labiau priimtina yra vengti stiprios dantų pastos ir burnos skalavimo skysčio, nes jie gali pasiekti gerklę)
 • Vėmimas (nebent vėmimas buvo inicijuojamas, intencinis)
 • Bučiavimasis ir apsikabinimas (leidžiama tiktai, jei tai nesukelia seksualinio susijaudinimo. Prostatos skysčio išsiskyrimas nenutraukia pasninko, nebent jis pasibaigia ejakuliacija (spermos išsiskyrimu))
 • Plaukų kirpimas ir nagų trumpinimas
 • Prausimasis duše ar vonioje (jei asmuo besimaudydamas netyčia nuryja vandens, jo pasninkas lieka galiojančiu ir jam nereikia atpasninkauti tos dienos - Ibn Bāz)
 • Henos naudojimas, tepimas
 • Plaukimas ar nerimas po vandeniu (Vis dėl to, yra nepageidaujama plaukioti pasninkaujant, ypač jūroje - Šeichas Mukbil)
 • Anestezinės injekcijos priėmimas
 • Kosmetikos naudojimas 

[Remtasi fatvomis šeichų Ibn Al-Utsaimyn, Ibn Taimijjah, Mukbil bin Hādī, Ibn Bāz ir Nuolatiniu Didžiųjų Mokslininkų Komitetu ir Ifta]


leilatul-kadr

Pranašas صلى الله عليه وسلم skatino "Leilat-ul Kadr"- Dekreto Naktį neužmigti ir atlikti "Kijam" maldą (Nakties Maldą - neprivalomą), daryti tai iš tikėjimo ir tikėti apdovanojimu.

Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, Pranašą صلى الله عليه وسلم  sakius:
{Tas, kuris praleis Dekreto Naktį ("Leilat-ul-Kadr") besimelsdamas Nakties Maldą ("Kijam"),  tikėdamas ("Iman" būsenoje) ir tvirtai tikintis susilaukti atpildo iš Allah ("Ichtisab"), tokiam asmeniui bus atleistos jo ankstesnės nuodėmės}.

(Perduota grupės chadisų rinkėjų, išskyrus Ibn Madžà).

Paskutines dešimt Ramadano dienų Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم ypač skyrė dėmesį savo garbinimo veiksmams ir jų atlikimui, daug labiau nei bet kokiu kitu metu (maldai, Korano recitavimui ir prašymams-maldavimams). 

Al-Bukchari ir Muslim perdavė nuo A'išos رضي الله عنها, {kuomet prasidėdavo paskutinės Ramadano dienos, Pranašas صلى الله عليه وسلم neidavo miegoti, jis صلى الله عليه وسلم prikeldavo savo šeimyną (maldai) ir susiverždavo "Izar"- apsiaustą (t.y. dėjo pastangas atlikti garbinimo veiksmus ir susilaikė nuo lytinių santykių)}.

Achmad and Muslim perdavė: {Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم labai stengėsi atlikti garbinimo veiksmus per paskutines dešimt Ramadano dienų, nei bet kokiu kitu metu}. 


Neatsisakykite Mėnulio metodo pasikliaudami kalendoriumi

Allah تعالى  įsakė Ramadano pasninką pradėti įžvelgus pusmėnulį  arba, jei mėnulis nėra matomas plika akimi, tuomet užbaigti Ša’ban  mėnesį - visas 30 dienų. Jo Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė labai aiškiai: 

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه

“Nepradėkite pasninkauti, kol nepamatysite mėnulio, ir neužbaikite pasninko (kad galėtumėt švęsti Yd) iki kol nepamatysite jo.”

(Al-Bukchari ir Muslim)
No comments:

Post a Comment