Salafija

Salafija

Tuesday 10 May 2016

Skyrius Nr. 41 - Priskyrimas lygiaverčių Viešpačiui - Allah

Knygos Autorius Šeichas Sālech Al-FauzānAllah Išaukštintasis sako:

"...tai nepriskirkite lygiaverčių Viešpačiui (Allah) sąmoningai (žinodami, kad nėra nieko, kas būtų tolygus Jam)." (Koranas, Sūra Al-Bakara 2:22)

Apie šią ają Ibn Abbas رضي الله عنه sakė:

"Priskyrimas lygių Viešpačiui yra politeistinis veiksmas labiau neįžvelgiamas už skruzdėlių ropojimą ant akmens tamsioj nakty. Asmuo atlieka politeistinį veiksmą sakydamas: 'Prisiekiu Allah ir prisiekiu tavo gyvybe  (paminėdamas to asmens vardą) arba prisiekiu savo gyvybe!' Taip pat, asmuo atlieka politeistinius veiksmus sakydamas: 'Jeigu ne to-ir-to (asmens) šuo, mes būtumėm apvogti' arba 'Jeigu ne antys namuose, mes būtumėm apvogti.' Panašiai, politeizmas įvykdomas, kuomet žmogus sako kitam: 'Su Allah Valia ir su tavo ...'. Dar vienas atliekamas politeistinis veiksmas yra kada asmuo sako kitam: 'Jeigu ne Allah ir tu...'. Todėl, niekada neasocijuokite kitų su Allah tokiais išsireiškimais, nes jie visi yra ne kas kita, kaip politeizmas (Širkas)."

(Perdavė Abū Hātim)

Viena iš monoteizmo išvadų  yra vengti išsireiškimų, kuriuose vyrauja asocijacijos su Allah, netgi jeigu asmuo ir neturėjo tokių ketinimų (taip sakydamas). Šiame skyriuje autorius aptaria tokio tipo neleistinus išsireiškimus, kad žmonės jų vengtų.

Žodžių ir Frazių Reikšmės


 • Tai nepriskirkite lygiaverčių Viešpačiui (Allah): Tai yra dieviškasis įsakas tikintiesiems nepriskirti žmonių kaip lygiaverčių ir tolygių varžovų Jam, nukreipiant garbinimo veiksmus jiems (vietoj Allah).


 • Sąmoningai (žinodami, kad nėra nieko, kas būtų tolygus Jam): Kuomet jūs gerai žinote, kad tik Allah Vienas yra Išlaikytojas, ir kad nėra nieko, kas būtų vertas garbinimo, išskyrus Jį.


 • Už skruzdėlių ropojimą: Pavyzdys, kuris nurodo sunkumą pastebėti ar įžvelgti tokio tipo politeizmą.


 • Todėl, niekada neasocijuokite kitų su Allah tokiais išsireiškimais: Pavyzdžiui, niekada asmuo neturėtų sakyti, "Jeigu tai ne nuo Allah ir to-ir-to ...". Iš tiesų, jis turėtų sakyti, "Jeigu tai ne nuo Allah (Vieno) tiktai...".


 • Nes jie visi yra ne kas kita kaip politeizmas (Širkas): Paminėti prieš tai išsireiškimai ir panašūs į juos užsibaigia politeizmo įvykdymu.


Bendra Korano Eilutės Reikšmė

Šioje eilutėje, Allah - visa garbė ir šlovė Jam, draudžia žmonėms priskirti sukurtas būtybes kaip lygiavertes Jam, priskiriant joms veiksmus, kurie yra būdingi tik Jam Vienam, kada jiems patiems yra gerai žinoma, kad Allah yra Vienintelis Kūrėjas ir Išlaikytojas, ir kad tie priskirtieji yra bejėgiai ir nekompetentingi išspręsti netgi savųjų problemų taip, kaip jiems norėtųsi. Kompaniono Ibn Abbas رضي الله عنه pacituoti išsireiškimai yra pavyzdžiai  tokių praktikų, kuomet priskiriami lygiaverčiai Viešpačiui. Net jeigu paminėta Korano eilutė buvo apreikšta, šiuo atveju, kas liečia didįjį politeizmą ir net jeigu tie išsireiškimai priklauso mažajam politeizmui, tai į tą eilutę jie (išsireiškimai) yra taip pat įtraukti, kadangi salaf (islamo pradininkai ir pirmtakai) pristatydavo legalius įrodymus mažajam politeizmui ir iš tų, kurie priklausė didžiajam politeizmui.

Išvados:


 • Musulmonai yra įspėjami dėl politeizmo garbinimo veiksmuose.

 • Politeistai pripažįsta Tauchyd Ar-Rubūbija (Allah Vieno Viešpatavimą).

 • Mažasis politeizmas yra toks užslėptas, kad tik keletas gali jį pastebėti.

 • Musulmonai yra skatinami vengti išsireiškimų, kuriuose slypi politeizmas, netgi jeigu politeistiniai poelgiai nebuvo ketinami.


*****

Ibn Umar رضي الله عنه perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

"Tas, kuris prisiekia kažkuo kitu nei Allah yra kaltas įvykdęs politeizmą ar netikėjimą." [1]

(Perduota At-Tirmidzi, kuris klasifikavo chadisą chasan, bet Al-Chākim klasifikavo jį sachych)

Bendra Chadiso Reikšmė

Šis Chadisas nurodo draudimą prieš priesaiką kažkuo kitu nei Allah, ir tokia priesaika yra laikoma sukurtų būtybių priskyrimo lygiaverčių partnerių Viešpačiui, veiksmu ir netikėjimo į Allah, veiksmu. Priežastis to yra tokia, kad prisiekimas būtybe reiškia jos išaukštinimą, kai iš tikro, tik Allah Vienas yra vertas išaukštinimo. Todėl, priesaika privalo būti išskirtinai tik Allah vardu arba bet kuriuo iš Jo Kilniųjų Atributų vardu.
Chadisas pabrėžia, kad prisiekimas kitais nei Allah yra tolygus priskyrimo sukurtų būtybių kaip varžovų Jam, poelgis.

Išvados:


 • Tai yra draudžiama prisiekti kitais nei Viečpačiu -Allah. Toks prisiekimas iššaukia politeizmą ir netikėjimą.

 • Išaukštinimas susijęs su priesaika yra skiriamas tik Allah Vienam, garbinamas ir aukštinamas tebūna tik Jis, todėl tai  yra draudžiama prisiekti išskyrus prisiekti tik Juo.

 • Prisiekimas Viešpačiu -Allah niekada nenustos galioti, nes tai yra Dieviškasis Įsakas.


*****

Ibn Ma'sūd رضي الله عنه sakė:

"Prisiekti melagingai Allah vardu (nors tai yra draudžiama) yra geriau man, negu prisiekti nemelagingai kažkuo kitu, nei Allah." [2]

Bendra Chadiso Reikšmė

Ibn Ma'sūd رضي الله عنه teigė, kad jam labiau priimtinas yra melagingas prisiekimas Allah vardu už sąžiningą prisiekimą kitais nei Jis. Ibn Ma'sūd رضي الله عنه pasakė taip tokiu pagrindu, kad melaginga priesaika Allah vardu konstatuoja monoteizmą kartu su yda meluoti, kai sąžininga (nemelaginga) priesaika, kitų nei Allah vardu, konstatuoja dorybingumą sakant tiesą, tačiau nuodėmę už politeizmo įvykdymą. Privalumas laikytis monoteizmo yra kilnesnis už privalumą kalbėti tiesą, ir nuodėmė dėl melo yra mažesnė už politeizmo įvykdymą.

Išvados:


 • Tai yra draudžiama prisiekti kažkuo kitu nei Allah.

 • Mažasis politeizmas yra blogiau už didžiasias nuodėmes, tokias kaip melavimas ir panašias į jį.

 • Tai yra leistina atlikti mažesnę iš dviejų blogybių, kuomet nėra kitos išeities.

 • Ibn Ma'sūd رضي الله عنه turėjau didelį žinių bagažą ir gilią nuovoką (supratimą).


*****

Chudzaifah رضي الله عنه perdavė nuo Pranašo صلى الله عليه وسلم:

"Nesakyk, 'Jei Allah panorės ir toks-ir-toks panorės', bet sakyk, 'Jei Allah panorės ir tik po to (atskirai) toks-ir-toks panorės'." [3]

(Perduota Abū Dāvūd su atentiška perdavėjų grandine)

Ibrāhym An-Nakh'ī sakė:

"Tai yra neapkenčiama (bjauru) kai žmogus sako, 'Aš siekiu Allah prieglobsčio ir tavo'. Tačiau, tai yra leistina sakyti, 'Aš siekiu Allah prieglobsčio ir tik po to tavo'." Jis taip pat sakė, "Tai yra leistina sakyti, 'Jeigu tai būtų ne nuo Allah ir tik po to nuo to-ir-to ...', ir tai yra draudžiama sakyti, 'Jeigu tai būtų ne nuo Allah ir nuo to-ir-to...'."

Žodžių Reikšmės ir Frazės

Jei Allah panorės ir toks-ir-toks panorės: Jungiamojo žodžio "ir" panaudojimas čia reiškia kombinavimą ir sulyginimą tarp žmogaus (būtybės) ir Allah, ir judviejų priskyrimą tam pačiam rangui.

Jei Allah panorės ir tik po to (atskirai) toks-ir-toks panorės: Panaudojimas žodžių "po to" (paskui) pažymi seką (tai kas seka po to), tai reiškia, kad tarno valia yra priklausoma nuo Allah Valios.

Neapkenčiama (bjauru): Salafių nuomone, šis žodis "neapkenčiama" yra naudojamas draudimui.

Bendra Chadiso Reikšmė

Šiame chadise, Pranašas صلى الله عليه وسلم draudžia musulmonams greta priešpastatyti būtybę su Kūrėju, sujungiant jų vardus jungtuku "ir", kai kalbama apie Allah Valią ir panašiai. Priežastis to yra, kad naudojimas tarp jų jungtuko "ir" pažymi lygiavertiškumą tarp jų, ne seką ir tęsimą, todėl toks išsireiškimas konstatuoja politeizmą.

Tačiau, Pranašas صلى الله عليه وسلم leidžia naudoti šiuos du žodžius (būtybę ir Allah) panaudojant pridėtinius žodžius "po to", kurie pažymi seką, kas eina sekančiai. Prieš tai paminėta Ibrāhym An-Nakh'ī tradicija pabrėžia tokią pačią chadiso reikšmę.

Kalbant teisėtai, siekimas pagalbos iš sukurtų būtybių yra apribotas tos gyvybės galimybėmis ir pajėgumu, ne kaip to, kuris miręs ir bejėgis. Tai yra neleistina maldauti ir kreiptis pagalbos iš mirusiojo, kad jis padėtų kažkuo.

Chadiso ir Tradicijos Svarba (Aktualumas) Šiame Skyriuje

Abu prieš tai paminėti, Chadisas ir tradicija, pabrėžia draudimą išsireiškimo, tokio kaip "Jei Allah panorės ir tas-ir-tas panorės" ir draudimą vartojant panašių išsireiškimų į šitą, kadangi jie konstatuoja sulyginimą būtybės su Allah. Dėl tokio bjauraus politeistinio poelgio buvo įspėta Korano eilutėje šio skyriaus pradžioje, interpretuotos Ibn Abbas رضي الله عنه.

Išvados:


 • Tai yra draudžiama sakyti tokius išsireiškimus, "Su Allah Valia ir su tavo", ir panašius į šį išsireiškimą teiginius, kada suporuojami žodeliu "ir" Allah ir būtybė, nes tokie teiginiai konstatuoja priskyrimą lygiaverčių Viešpačiui.


 • Tai yra leistina sakyti, "Su Allah Valia, tada tavo" ir panašius išsireiškimus, kuriuose nėra draudžiamų žodžių kombinacijų.


 • Chadisas paliudija faktą, kad Viešpačiui priklauso absoliuti Valia, ir kad kiekvienas Jo tarnas turi savo asmeninę valią (troškimus, norus). Tačiau, žmogaus valia be abejonės priklausoma nuo Allah Valios.Išnašos:

[1] At-Tirmidzi (1535), Abū Dāvūd (3251), ir Al-Chākim (4/297).

[2] Al-Haitsamī sakė Madžma Az-Zavā'id (4/177): "Šis Chadisas perduotas At-Tabarānī -  Al-Mu'džam Al-Kabīr (Didingame Leksikone) ir jo perdavėjai yra iš tarpo tų, kurie paminėti chadisuose perduotuose Al-Bukchāri jo Autentiškame Chadisų Rinkinyje."

[3] Abū Dāvūd (4980) ir Achmad - Al-Musnad (5/384).


Taip pat skaitykite: Širkas ir jo tipaiNo comments:

Post a Comment