Salafija

Salafija

Tuesday 24 January 2017

Skyrius Nr. 51 - Draudimas sakyti “tebūna saliām Viešpačiui"
Ibn Mas’ūd (رضي الله عنه) perdavė:

“Mes atlikome kartu su Pranašu (ﷺ) maldą ir mes sakydavome: ‘Tebūna saliām (saugumas) Viešpačiui nuo Jo tarnų ir lai saliām būna tiems ir tiems.’ Todėl Pranašas (ﷺ) pasakė: ‘Nesakyk saliām Viešpačiui’, nes Jis Pats yra As-Saliām.” [1]

Skyriaus aktualumas tauchydo knygai

Kadangi linkėjimas “saliām” nurodo, kad asmuo linki saugumo nuo bet kokio blogio į besikreipiantįjį, tai yra draudžiama sakyti “lai saliām (saugumas) būna Viešpačiui”, kadangi Jis yra Pats Savimi Pasirūpinantis ir kuriam nebūdingi jokie trūkumai. Todėl pagalba yra prašoma iš Allah, bet ne atvirkščiai. Šis skyrius  pabrėžia, kad tai yra prievolė manyti apie Allah Jam esant tobulam, be jokių trūkumų, ir kad tai yra privaloma laikytis nuomonės, kad Jis yra Pats Save Išlaikantis ir kad Jam priklauso patys tobuliausi atributai.

Žodžių frazės ir reikšmės

  • Mes sakydavome: ‘Tebūna saliām (saugumas) Viešpačiui’: Kompanionai išsireikšdavo taip per paskutinį maldos tašahhud [2], kaip yra minima kituose panašiuose perdavimuose. 
  • ‘Nesakyk saliām Viešpačiui’: Šis Pranašo (ﷺ) draudimas yra skirtas jo bendražygiams, kad jie nemaldautų Viešpačiui saugumo “saliām”.
  • Nes Jis Pats yra As-Saliām: As-Saliām yra vienas iš Allah gražiausių vardų.

Bendra chadiso reikšmė

Ibn Mas’ūd (رضي الله عنه) pasakoja, kad kompanionai sakydavo savo maldoje “Lai saliām (saugumas) būna Viešpačiui (Allah)”. Todėl Paranašas (ﷺ) uždraudė jiems tai sakyti ir paaiškino jiems, kad toks maldavimas neatitinka Allah Didybės, nes Jis Pats yra As-Saliām ir kad tai yra Jis Vienas, Kuris skiria saugumą (saliām), todėl yra netinkama  linkėti Jam saugumo, kadangi tai yra Jis, Kuris apsaugo Savo tarnus nuo įvairiausio blogio.

Chadiso aktualumas skyriui

Šis chadisas nurodo, kad tai yra draudžiama sakyti “Lai saugumas būna Viešpačiui (Allah)”.

Išvados:

  • Šis chadisas nurodo, kad tai yra draudžiama sakyti “Lai saugumas būna Viešpačiui (Allah)”.
  • As-Saliām yra vienas iš Allah gražiausių vardų, Išaukštintas yra Jis.
  • Musulmonų pareiga yra mokinti tuos, kurie neturi žinių.
  • Instruktoriai turėtų iliustruoti priežastį pateiktam verdiktui.Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (835) ir Muslim (402).
[2] Tašahhud yra tam tikra du’a recituojama per maldos vidurį ar jos pabaigą sėdimoj pozicijoj.
Papildomi šaltiniai Anglų Kalba:


No comments:

Post a Comment