Salafija

Salafija

Wednesday 25 January 2017

Skyrius Nr. 52 - Draudimas sakyti "O Allah atleisk man, jeigu Tu nori"Abū Hureirah (رضي الله عنه) perdavė, kad Allah Pasiuntinys (ﷺ) sakė:

"Nei vienas iš jūsų neturėtų sakyti 'O Allah, atleisk man, jeigu Tu nori; O Allah, būk man gailestingas, jeigu Tu nori', bet asmuo turėtų visada kreiptis pas Allah ryžtingai, nes niekas negali priversti Allah daryti ką nors prieš Jo Valią."

Yra ir kitas perdavimas užrašytas Imamo Muslim (رحمه الله) kitokiais žodžiais:

"... asmuo privalo prašyti iš Allah valingai ir su pilnu atsidavimu, nes Jam nėra nieko sunkaus padaryti." [1]

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Toks išsireiškimas "O Allah! Atleisk man, jeigu nori" duoda suprasti, kad asmuo yra nerūpestingas ir jis nėra pilnai suinteresuotas gauti atsaką į prašymą, ir dar daugiau, kad jam nereikalinga Viešpaties pagalba. Šis prašymas nurodo tai, kad Allah būtų verčiamas kažką daryti prieš Savo Valią. Kadangi visi šie išsireiškimai pažeidžia monoteizmo esmę, autorius dedikavo šį skyrių plėtoti šia tema.

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Kreiptis pas Allah ryžtingai: Tai nurodo, kad asmuo turėtų kreiptis pas Allah būdamas tikras, kad į jo prašymą bus atsakyta.
  • Valingai ir su pilnu atsidavimu: Tai reiškia, kad asmuo turėtų atkakliai prašyti Jo.

Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) draudžia musulmonams prašyti Allah atleidimo ir pasigailėjimo iškeliant sąlygas Jo Valiai, ir jis liepia jiems kreiptis pas Allah tvirtai ir ryžtingai, kad į jų maldas ir prašymus bus atsakyta. Jis (ﷺ) paaiškina, kad sąlygos iškėlimas Dievo Valiai prašymo metu, sąlygoja tai, kad Jam būtų užkraunama našta arba kad Jis yra verčiamas įvykdyti Savo tarno poreikius. Be abejonės, tokiuose prašymuose esančios potekstės yra prieštaraujančios tiesai, nes Allah yra Pats Savimi Pasirūpinantis, Vertas Šlovinimo ir Vykdytojas to, ką Jis ketina. Toks prašymas su iškelta sąlyga ("jeigu Tu nori") duoda suprasti, kad prašytojui nelabai rūpi ar jo poreikiai bus išpildyti ar ne, ir kad jis stokoja pasitikėjimo (yra abejingas), ir kad išties jam nereikia Allah pagalbos, nors nei vienas iš mūsų negalėtų apsieiti (išgyventi) be Allah. 

Chadiso aktualumas skyriui

Šis perdavimas draudžia prašytojams kelti sąlygas Allah Valiai kuomet jie prašo Jo atleidimo ir paaiškina kokia to draudimo priežastis.  

Išvados:

  • Prašytojams yra draudžiama iškelti sąlygas Allah Valiai kuomet jie prašo iš Jo ir jiems yra liepta, kad jie prašytų Allah tvirtai ir ryžtingai.
  • Viskas, kas susiję su Allah, kas neatitinka Jo Didybės, privalo būti vengiama ir laikomasi nuo to kuo toliau. 

Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (6339) ir Muslim (2679).Papildomi šaltiniai Anglų Kalba:


No comments:

Post a Comment