Salafija

Salafija

Friday 27 January 2017

Skyrius Nr. 53 - Draudimas sakyti "mano vergas" arba "mano vergė"Abū Hureira (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas (ﷺ) sakė:

"Nei vienam iš jūsų nedera sakyti 'pamaitink savo valdovą (rabb), padėk savo valdovui atlikti apsiprausimą (wudu), arba duok savo valdovui vandens', bet asmuo turėtų sakyti 'mano šeimininkas (sajjid)'* arba 'mano globėjas (maulia)'. Ir asmuo neturėtų sakyti 'mano vergas (abd)', arba 'mano vergė (amah)', bet jis turėtų sakyti 'mano jaunuolis, mano mergelė ir mano bernas'."

*(pvz.: pamaitink savo šeimininką, vietoj sakant valdovą) 

Skyriaus aktualumas Tauchydo knygai

Viršuje paminėtų žodžių vartojimas sudaro neteisingą įspūdį, tokį, kad asmuo turintis šį titulą dalinasi partneryste su Allah Jo Viešpatavime. Todėl tai yra draudžiama asmeniui vartoti šiuos išsireiškimus ir jis privalo rodyti pagarbą  Viešpačiui, ir išsaugoti monoteistinę doktriną užkertant  visus kelius vedančius į politeizmą.

Žodžių reikšmės ir frazės

  • Nei vienam iš jūsų nedera sakyti 'pamaitink savo valdovą (rabb), padėk savo valdovui atlikti apsiprausimą (wudu): Žmonėms yra draudžiamas toks terminas, nes jis nusako panašumą tarp Allah ir to asmens (į kurį kreipiamasi tuo terminu rabb - valdovas).
  • Turėtų sakyti 'mano šeimininkas (sajjid)': Šitas terminas 'šeimininkas - sajjid' būdingas tokiam asmeniui, kuris yra  žmogaus savininkas arba kuris jį kontroliuoja. Tarp žodžių 'rabb' ir 'sajjid' yra šioks toks skirtumas. Kas liečia pirmąjį, tai islamo mokslininkai vienbalsiai sutaria, kad rabb (valdovas) yra vienas iš Allah Vardų, tačiau kas liečia antrąjį terminą sajjid (šeimininkas), tai jų nuomonės išsiskiria, ar tai vienas iš Allah vardų, ar ne. 
  • Mano globėjas (maulia): Maulia yra plačiai naudojamas arabiškas žodis, kuris turi daugybę prasmių. Šiame kontekste jis reiškia 'savininkas'. 
  • Asmuo neturėtų sakyti 'mano vergas (abd)', arba 'mano vergė (amah)': Todėl, kad nėra nei vieno verto garbinimo išskyrus Allah ir šie terminai išreiškia garbinimą, kurio nėra vertas nei vienas iš žmonių tarpo. 
  • Turėtų sakyti 'mano jaunuolis, mano mergelė ir mano bernas': Šie titulai yra parinkti pakeisti žodžius "mano vergas (abd)" ir "mano vergė (amah)".

Bendra chadiso reikšmė

Šiame perdavime Pranašas (ﷺ) draudžia musulmonams sakyti žodžius išreiškiančius politeizmą, ir kad tokie žodžiai nusako pagarbos trūkumą Viešpačiui, kada yra kreipiamasi į žmogų kaip į rabb (valdovą) arba kada yra priskiriamas žmogui vergas (žodžiais ar frazėmis). Taip yra todėl, kad Allah yra vienintelis Rabb (Valdovas) ir Jis vienintelis yra vertas garbinimo. Pranašas (ﷺ) pateikia tinkamus žodžius, kuriais būtų pakeisti abejingi žodžiai tam, kad būtų išlaikytas monoteizmo tyrumas (monoteizmo doktrina).

Chadiso aktualumas skyriui

Šis chadisas išreiškia draudimą sakyti 'mano vergas', 'mano vergė' ir 'mano valdovas'.

Išvados:

  • Musulmonams yra draudžiama sakyti žodžius, kurie išreiškia politeizmą.
  • Musulmonai privalo užkirsti visus kelius vedančius į politeizmą.
  • Kuomet instruktorius laiko tokį ir tokį reikalą neteisėtu, jis turėtų pateikti legaliai tinkamą pakaitalą vietoj jo. 


Išnašos:

[1] Al-Bukchārī (2552) ir Muslim (2249).


*****Papildomi šaltiniai Anglų kalba:
No comments:

Post a Comment