Salafija

Salafija

Thursday, 23 February 2017

Ar galima melstis inovatorių mečėtėje?Maldos atlikimas inovatorių* mečėtėje

Šeichas Favuad bin Sa'ūd Al-Amri buvo paklaustas:

Koks būtų jūsų patarimas asmeniui, kuris nesimeldžia naktinės maldos (Kajjam) mečėtėje su priežastimi, kad imamas nėra salafī (salaf pasekėjas)? Tai kadangi imamas nėra salaf pasekėjas, tas asmuo nesimeldžia mečėtėje ir meldžiasi namuose, tai koks yra principas dėl šio reikalo?

Šeichas atsakė:

Lai Allah apsaugo jus visus. Naktinė malda yra sunnah ir tai yra sunnah susirinkti melstis jos, kaip tai darė Pranašas (ﷺ) ir jis kartodavo ją, tada jis pabijojo, kad ta malda nepataptų privaloma po jos pastovaus kartojimo, tai jis liovėsi. Tada Umar (رضي الله عنه) surinko žmones tai maldai ir šis islamo žmonių veiksmas tęsiasi iki dabar. Islamo mokslininkai teigė, kad maldos atlikimas už inovacijos žmonių (nugarų) yra leidžiamas, remiantis šarija (islamo teise) su sąlyga, kad tų žmonių atliekamos inovacijos religijoje nepašalina jų iš islamo rėmų.

Todėl meldimasis su inovatoriais jų mečėtėje yra teisiškai leistinas, jeigu jų atliekamos inovacijos nėra tokios, kurios pašalina juos iš islamo. 

Salafī studentas yra kaip krintantis sunkus lietus, kad ir kur jis bebūtų, jeigu jis melsis su tais žmonėmis, tai jis patars jiems, kalbėsis su jais ir tokiu būdu perduos Allah religiją jiems.

Jei žmonės matys jo maldą, jo manieras, tuomet jie bus paveikti jo elgesiu ir veiksmais. Todėl mano patarimas jam yra, kad jis melstųsi su tais žmonėmis su sąlyga, kurią aš jau paminėjau prieš tai (kad jų inovacijos yra tokios, kurios nepašalina jų iš islamo religijos).

Galbūt šis žmogus apleido maldą mečėtėje todėl, kad jis norėjo ją atlikti vėliau, galūtinėje (trečioje) nakties dalyje, kada Allah nusileidžia ir jis norėjo surinkti savo šeimą melstis, tokiu atveju nėra problemos tame. 

Umar (رضي الله عنه) buvo paminėjęs, kada jis sakė "tai yra palaiminga bidah", jis sakė "tie, kurie miega vietoj jos yra geresni." Ką jis (رضي الله عنه) nori čia pabrėžti? Jis (رضي الله عنه) pabrėžė, kad malda galūtinėje nakties dalyje, po to kai asmuo numigo ir pailsėjo, yra geriau. 

Tai jeigu asmuo taip padarė, tame nėra nieko blogo. Ir Allah žino geriausiai. 

*turima omeny religijos inovatorius

***

Išvertė: Abbas Abu Yahya 


No comments:

Post a Comment