Salafija

Salafija

Saturday, 18 February 2017

Plaukų persodinimas (transplantacija)Klausimas:

Amerikoje nuplikusiam asmeniui yra atliekama tokia procedūra, kai daktaras paima plaukus iš apatinės kliento galvos dalies ir juos persodina ten kur nėra plaukų. Ar tokia praktika yra leistina?

Atsakymas:

Taip, ji yra leistina, nes šios operacijos pagalba yra gražinama pradinė būklė to, ką Allah skyrė - sukūrė prieš tai, pašalinant defektą ir tai daroma ne dėl pagražinimo ar yra priduriama prie to, ką Allah Visagalis buvo sukūręs, todėl visa tai nėra keitimas to, ką Allah sukūrė ir nepriklauso tokiai kategorijai. Išties tai yra defekto ištaisymas ir jo pašalinimas. Pranašas (ﷺ) perdavė istoriją apie tris vyrus, iš kurių vienas buvo plikas. Jis norėjo, kad Allah sugrąžintų jam plaukus, angelas palietė jo galvą ir Allah Visagalis jam skyrė gražius plaukus.Šeichas Muchammad bin Sālich al-`Utsaimyn
Fatavua Islamija  Tomas nr. 8, psl. 227
Fatvos Nr. 20168

Klausimas: 

Koks yra verdiktas dėl plaukų persodinimo (transplantacijos) asmenims, kurie prarado didelę dalį plaukų, nepaisant ar tai būtų nukentėjusi nuo to moteris ar vyras?

Atsakymas:

Tiek vyrams, tiek moterims netekusiems plaukų yra leistina naudoti teisėtą mediciną jų restoravimui. 

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchamedui, jo šeimai ir jo kompanionams.

Nuolatinis Fatvų leidimo organas (komitetas) ir Ifta

Narys: Bakr Abū Zaid
Narys: Salich Al-Fauzān
Narys: Abdullāh Ibn Ghudajjan
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-`Aziz Al Al-Šeikch
Pirmininkas: Abdul-`Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz


No comments:

Post a Comment