Salafija

Salafija

Saturday, 18 February 2017

Maldos atlikimas bažnyčioje


Ar leidžiama musulmonui melstis bažnyčioje?

Fatvos Nr. 9118

Klausimas:

 Amerikos musulmonai neranda tinkamos vietos atlikti penktadieninės maldos - Džumu'a, išskyrus tam tikras pigiai nuomojamas patalpas arba bažnyčias, kurios nieko nekainuoja. Kai kurie studentai diskutavo ar jų atliktos maldos būtų galiojančios ir užskaitytos, jeigu jos atliktos bažnyčioje, remiantis Umar  perdavimu, kuris draudžia maldų atlikimą bažnyčiose, žydų sinagoguose, kapinėse ir vietose, kuriose aukojami (skerdžiami) gyvuliai vardan kitų dievybių nei Allah. Remdamiesi šia nuomone, kai kurie musulmonai susilaikė nuo lankymosi atlikti Džumu'a maldą. Prašau patarkite koks yra teisingas sprendimas, kad mes galėtume išspręsti iškilusius nesutarimus tarp musulmonų mūsų bendruomenėje. Lai Allah apdovanoja jus už tai.

Atsakymas: 

Jeigu jums yra galimybė atlikti maldą kitur nei bažnyčiose, tuomet jums yra draudžiama atlikti maldas jose (bažnyčiose), kadangi tai vietos, kuriose nemusulmonai atlieka garbinimo veiksmus kitiems nei Allah ir jose yra statulos ir paveikslai (su žmonių atvaizdais). Jeigu jose nebūtų tokių dalykų, jose būtų galima melstis būtinybės atvejais.
Umar (رضي الله عنه) sakė:  "Mes neturėtumėm įžengti į jų bažnyčias, kadangi jose yra statulos ir paveikslai (atvaizdai)."
Ibn Abbas (رضي الله عنه) atlikdavo maldas bažnyčiose, išskyrus tik tose, kuriose nebūdavo statulų ir atvaizdų.

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchamedui, jo šeimai ir jo kompanionams.

Nuolatinis Fatvų leidimo organas (komitetas) ir Ifta

Narys: Abdullāh Ibn Ka'ud
Narys: Abdullāh Ibn Ghudajjan
Pirmininko pavaduotojas: Abdul- Razzak Afify
Pirmininkas: Abdul-`Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz


No comments:

Post a Comment