Salafija

Salafija

Thursday, 23 February 2017

Verdiktas dėl Korano knygos (mus-chaf مصحف) padėjimo ant grindųŠeichas alimas Achmed An-Nadžmī, vertėjas Abū Khadīdža Abdul-VuahidKlausimas: 

Ar leistina yra padėti mus-chaf (Koraną) ant grindų arba kilimo mečėtėje?


Atsakymas: 

Kas yra privaloma, tai pakelti mus-chaf (Koraną) ir laikyti jį pagarboje, išskyrus būtinybės atvejus (kuomet asmuo yra priverstas). Ir Allah yra tas, Kuris skiria sėkmę.  Žiūrėti Anglų kalba: Fat-h ar-Rabb il-Wadoodi Fil-Fataawaa war-Rasaa’il war-Rudood, vol. 1 p. 140, of Allaamah Ahmad b. Yahyaa an-Najmee (rahimahullaah).
No comments:

Post a Comment