Salafija

Salafija

Friday 26 May 2017

Intencija pasninkauti privalomą pasninką yra būtina

🌙 Intencija pasninkauti privalomą pasninką yra būtina

Ibn `Umar perdavė iš Hafsos (lai Allah būna patenkintas jais), kad Pranašas ﷺ sakė:

"Bet kas, kuris neturėjo intencijos pasninkauti prieš fadžr maldą, jo pasninkas jam nebus užskaitytas."[1]


[1] [Ahmad, vol. 6, p. 287; Abu Dawud, vol. 2, pp. 823- 824, no. 2454; Al-Tirmidhy, vol. 3, p. 108, no. 730; Al-Nasa'y, vol. 4, pp. 196-198, nos. 2331- 2343; Ibn Majah, vol. 1, p. 542, no. 1700; Al-Darimy, vol. 2, p. 7; Al-Daraqutny, vol. 2, pp. 172-173; Ibn Khuzaymah, vol. 3, p. 212, no. 1933; Al-Tahawy, Sharh Ma`any Al-Athar, vol. 2, p. 54; Al-Bayhaqy, vol. 4, pp. 202, 203, and 221; and Al-Baghawy, Sharh Al-Sunnah, vol. 6, p. 268, no. 1744.]

Šaltinis: alifta.net

No comments:

Post a Comment