Salafija

Salafija

Saturday, 20 May 2017

Ne visi, kurie moka skaityti (recituoti), yra mokslininkai (Šeichas Sālih Al-Fauzān)Šeichas Sālih Al-Fauzān sako:

Islamo mokslininkai yra žinomi. Ne visi, kurie yra gavę diplomus, pabaigę mokslus, išmokę mintinai chadisus ir ajatus, ir skaitantys knygas yra (islamo) mokslininkai turintys supratimą. Mokslininkai turintys supratimą, išmanantys religiją, jie yra gerai žinomi žmonėms. Bet dauguma žmonių nori to, kas juos tenkina, kas jiems yra priimtina (t.y. patenkinti savo užgaidas). Tokie žmonės ieško atsakymų atitinkančių jų pasitenkinimą kad ir iš pačių arogantiškiausių, labiausiai nuklydusių žmonių. Svarbiausia, kad jis gautų tai, kas jam tinka ir kas atitinka jo troškimus. Tai yra didžiausia klaida (nuklydimas) ir ypač šiandien. Mokslininkų yra tik keli. Yra tik keletas mokslininkų, kurie turi supratimą,  ne kaip mokančių skaityti - jų yra daug. Pranašas () yra pasakęs:

“Allah nepasigniaužia šio supratimo/žinojimo ištraukdamas jo iš žmonių krūtinių. Supratimas (islamo žinios, žinojimas) yra prarandamas mirus mokslininkui. Kai nebelieka tokių mokslininkų, žmonės pasirenka vadais neišmanančius asmenis, kurie jiems duoda atsakymus neturėdami supratimo ir veda kitus ir save į pražūtį (nuklydimą).”

Mes bijome, kad tai prasidėjo šiandieną. Dėl to mes turime būti akylūs, sumanūs ir pastabūs. Mes turime pasirinkti gerus mokslininkus ir patikimus, kurie dar yra gyvi. Kas liečia ankstesniuosius mokslininkus, tai jų nebėra gyvųjų tarpe. Bet kiekvienas turėtų klausytis pačių geriausių, kurie dar yra gyvi:

“Todėl prisibijokite Allah kiek tik galite labiau” (64:16)


No comments:

Post a Comment