Salafija

Salafija

Thursday 17 September 2015

Ar yra leistina atlikti savanorišką pasninką su dviem intencijomis?

Fatvos Nr. 6497

Klausimas Nr. 3: 

Ar yra leistina atlikti savanorišką pasninką su dviem intencijomis (ketinimais): pirmoji atpasninkauti praleistas Ramadano dienas ir antroji atlikti Sunnos veiksmą (papildomą garbinimo veiksmą sekant Pranašo صلى الله عليه وسلم pavyzdžiu)? Ar pasninkas keliautojo arba sergančio žmogaus, kuris gali pasninkauti yra galiojantis ar ne? 


Atsakymas: 

Tai nėra leistina pasninkauti savanorišką pasninką su dvejomis intencijomis: viena, atpasninkauti praleistas dienas ir kita, atlikti Sunnos veiksmą. Tai yra geriau asmeniui, kuris keliauja viršydamas tokį atstumą, po kurio jam yra leistina sutrumpinti maldą, nepasninkauti. Tačiau, tai yra neprieštarautina imtis pasninko tokioje situacijoje, per kurį asmuo išsilaisvins iš prievolės. Sergančiajam yra geriau nepasninkauti, jeigu jam tai yra per sunku. Dar labiau, jeigu yra žinoma tiksliai arba numatoma tikimybė, kad pasninkas sukels žalą ar pasibaigs mirtimi, tai būtų privaloma atsisakyti pasninko tam, kad išvengti žalos ir sunkumų. Vėliau, keliautojas ar sergantis asmuo, privalo atpasninkauti praleistas Ramadano dienas. Bet jeigu jie pasninkauja be sunkumų, jie bus įvykdę prievolę.
(Part No. 10; Page No. 384)


Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud

No comments:

Post a Comment