Salafija

Salafija

Wednesday 16 September 2015

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris dar nėra atpasninkavęs skolingų privalomų dienų, bet nori pasninkauti neprivalomą pasninką ?


Fatvos Nr. 6774

Klausimas Nr. 1: 

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris dar nėra atpasninkavęs skolingų  privalomų Ramadano dienų, bet nori pasninkauti neprivalomą - savanorišką pasninką arba Ašūros dieną (10-tąją Muharram) su intencija atpasninkauti ir Ramadano praleistas dienas (skolingas dienas)? 
(Part No. 10; Page No. 402)
Ar tai yra leistina asmeniui pasninkauti Ašūros dieną, kuomet jis turi Ramadano skolą? Ar yra leistina asmeniui, kuris neatpasninkavęs Ramadano skolos pasninkauti Ašūros dieną ir dieną po jos arba dieną prieš ją su intencija atpasninkauti praleistas dienas (privalomo Ramadano pasninko)?

Atsakymas: 

Asmuo neturėtų atlikti savanoriško (papildomo) pasninko, kai jis vis dar skolingas dieną ar daugiau dienų iš Ramadano. Jie turėtų pradėti su pasninku, kurį jie praleido per Ramadaną, ir tik tada pasninkauti geidautiną - savanorišką pasninką.

Antra: Jeigu asmuo pasninkauja Muharram 10-tą ir 11-tą dieną su intencija atpasninkauti Ramadano skolingas dienas, tai yra leistina ir jis bus atpasninkavęs už dvi skolingas dienas. Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė: "Veiksmai yra įvertinami pagal intencijas, ir kiekvienas asmuo gaus už tai ką jis ketino (atlikti)."

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify
Nariai: Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


Autentiškas Šaltinis: alifta.netNo comments:

Post a Comment