Salafija

Salafija

Friday 18 September 2015

Koks verdiktas asmeniui, kuris atlieka savanorišką pasninką neatpasninkavęs Ramadano skolos?

Fatvos Nr. 2232

Klausimas Nr. 5:

Asmuo turėjo Ramadano pasninko skolą, bet vietoj to jis pasninkavo savanorišką pasninką ir vėliau atpasninkavo praleistas dienas, ar to pakanka iš jo?

Atsakymas:

Tas, kuris pasninkauja savanorišką pasninką neatpasninkavęs praleistų (privalomų) Ramadano dienų, tai jis tuo kompensuoja už privalomą pasninką, tame nėra nieko bloga. Tačiau, jis turėtų pirmiausia atpasninkauti praleistas Ramadano dienas, ir tada  imtis savanoriško pasninko, kadangi privalomas pasninkas yra daug svarbesnis.
(Part No. 10; Page No. 383)

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Narys: Abdullah Ibn Ka'ud

No comments:

Post a Comment