Salafija

Salafija

Tuesday 15 September 2015

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris nori pasninkauti savanorišką pasninką, jeigu jis nėra dar atpasninkavęs skolingų Ramadano dienų?

(Part No. 10; Page No. 399)

Fatvos Nr. 2187

Klausimas Nr.4: 

Koks yra verdiktas asmeniui, kuris nori pasninkauti savanorišką pasninką 9-tąją Dul Hidž-dža mėnesio dieną - Arafa Dieną - jeigu jis nėra dar atpasninkavęs skolingų Ramadano dienų.

Atsakymas: 

Jeigu asmuo savanoriškai pasninkauja Arafa dieną, nors jis dar nėra atpasninkavęs Ramadano skolingų dienų, tai jo pasninkas užsiskaito, yra galiojantis. Tačiau, tai yra skatinama Šarijos neatidėlioti skolos, kadangi asmens siela yra Allah Rankose ir niekam nėra žinoma kada jį ištiks mirtis. Taigi, Arafa dieną atpasninkauti Ramadano skolą yra geriau negu atlikti savanorišką pasninką tą dieną. Be abejonės, privalomiesiems garbinimo veiksmas yra skiriama pirmenybė vietoj savanoriškų (papildomų) garbinimo veiksmų ir jiems turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys.

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz
Pirmininko pavaduotojas Abdul-Razzak Afify
Nariai Abdullah Ibn Gudajjan ir Abdullah Ibn Ka'ud


No comments:

Post a Comment