Salafija

Salafija

Saturday, 19 March 2016

Chadisai apie dirbtinus plaukus ir prakeikimąAsma, Abu Bakr duktė  رضي الله عنها, perdavė, kad atėjo moteris pas Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم  ir pasakė: ‘Aš turiu dukterį, kuri neseniai ištekėjo. Ji apsirgo raupais ir dėl to  nuslinko jos plaukai; ar aš galėčiau uždėti jai netikrus plaukus?’ Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم jai atsakė: ‘Allah prakeikė moterį, kuri prideda netikrų plaukų ir moterį, kuri to prašo.’ (Sachych Muslim Nr. 5295) 

*****

A’iša  رضي الله عنها perdavė, kad Ansarų moteris ištekino savo dukrą, kuriai dėl ligos nuslinko plaukai. Ji atėjo pas Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم  ir pasakė: Jos vyras nori, kad jai būtų uždėti dirbtiniai plaukai ant galvos. Po to Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم  tarė: Moteris, kuri deda dirbtinius plaukus yra prakeikta. Šitas chadisas yra autorizuotas Nafi’ su ta pačia perdavėjų grandine, bet nežymiai skiriasi žodžių variacija. (Sachych Muslim Nr. 5299)

*****

Džabir b. Abdullah perdavė, kad Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم  papeikė moterį, kuri dėjosi ant galvos dirbtinus plaukus. (Sachych Muslim Nr. 5305)

*****

Sa’yd b. Musajjib perdavė:  Mu’avija   رضي الله عنه  atvyko į Mediną ir sakė kalbą, ir ištraukęs kuokštą plaukų tarė: Ką aš matau, kad iš jūsų yra tokių, kurie elgiasi taip, kaip žydai elgėsi?  (Aš gerai atsimenu), kad šis elgesys (netikrų plaukų pridėjimas) pasiekė Allah Pasiuntinį  صلى الله عليه وسلم, jis pavadino tai apgaudinėjimu. (Sachych Muslim Nr. 5308)

*****


Sa’yd b. Musajjib perdavė, kad vieną dieną Mu’avija   رضي الله عنه  sakė:  ‘Ar norit, aš jums papasakosiu apie vieną velnišką prasimanymą. Allah Pasiuntinys  صلى الله عليه وسلم uždraudė apgaudinėjimą (sukčiavimą). Tai buvo tuo metu, kai atėjo asmuo su lazda ir ant jo galvos buvo audinys (drobė), po to Mu’avija  رضي الله عنه pasakė: Tai yra apgaulė. Katada  رضي الله عنه  sakė: Tai duoda suprasti, kaip moterys dirbtinai padidina savo plaukus skudurų (drobės skiaučių) pagalba.’ (Sachych Muslim Nr. 5309)

Autentiškas Šaltinis: sahihmuslim.com


No comments:

Post a Comment