Salafija

Salafija

Saturday, 19 March 2016

Fatva dėl plaukų šalinimo nuo veido ir galvos (moterims)Punktas Nr.5:

Nuolatinio Fatvų Komiteto buvo paklausta:

Koks yra verdiktas moteriai dėl galvos plaukų skutimosi ir jos antakių skutimo?

Tai komitetas atsakė (prieš tai paminėjęs, kad jai yra neleistina  skusti plaukų nuo galvos išskyrus tik būtinais atvejais):

"...Kas liečia antakių pakirpimą ar pakirpimą tam tikrų vietų (kad išryškint jų formą), ar jų skutimą, ar išpešiojimą dėl grožio, ką daro kai kurios moterys šiandiena, tai visa tai yra draudžiama, nes tai yra keitimas Allah kūrybos, ir sekimas šėtonu, kuris siekia paklaidinti žmogų ir kuris jam liepia pakeisti Allah kūrybą. Allah Kilniausiasis sako:

"(Šėtonas sakė) Ir be abejonės aš jiems liepsiu, tai jie be abejo pakeis Allah kūrybą." (Sura An-Nisā: 119)

Ir Al-Bukchario Sachych'e yra perduota iš Ibn Mas'ūd  رضي الله عنه:

"Allah prakeikia moteris, kurios tatuiruoja ir kurios prašo, kad jas ištatuiruotų; moteris, kurios pašalina plaukus nuo veido ir kurios prašo, kad joms jie būtų nušalinami; ir moterys, kurios prašo padaryti joms tarpą tarp dantų dėl grožio; tokios moterys pakeičia Allah kūrybą."

Tada jis رضي الله عنه pasakė:

"Ar aš neturėčiau keikti to, kurį Allah Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم keikė ir tai yra Allah Knygoje - reiškia Jo Aukščiausiojo pasakyme: {Ir ką jums Pranašas duoda (leidžia) - imkite. Ir tai ką jis draudžia, tada laikykitės atokiai nuo to.}" (Sura Al-Hašr: 7)


[Būti prakeiktam (prakeiktai) reiškia, kad jam (jai) yra nutrauktas Allah Gailestingumas (Malonė); tai įrodo, kad tokie praktikavimai, už kuriuos yra prakeikimas, jie priskiriami didžiosioms nuodėmėms.]

Ir su Allah yra sėkmė. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams. [9]

Nuolatinio Fatvų Komiteto buvo taip pat paklausta:

Koks yra verdiktas dėl antakių pešiojimo ir tai, kas yra tarp jų, jei jie yra tankūs? Ir ar mums yra galima pašalinti plaukus virš viršutinės veido lūpos (ūsiukus) ir veido, ir ar tai įeina į tą patį antakių šalinimo verdiktą? Koks yra verdiktas seseriai, kuri tai atlieka ir ji yra iš praktikuojančiųjų seserų, ir ji tai daro, kad įtiktų vyrui ar ją supančiai visuomenei.

Atsakymas:


"Tai yra neleistina šalinti plaukus iš antakių, todėl kad tai yra An-Nams (veido plaukų šalinimas) už kurį Pranašas صلى الله عليه وسلم  keikė tas, kurios tai darė. Ir tai yra Allah Kūrybos keitimas, kur toks elgesys yra iš šėtono veiksmų. Ir netgi jeigu jos vyras jai liepia tai daryti, tai be abejonės ji neturėtų jam paklusti, nes tai yra nepaklusnumas Allah. Nėra paklusnumo sukurtoms būtybėms per nepaklusnumą Kūrėjui (Allah). Atvirkščiai, paklusnumas yra tame, kas yra gėris, kaip ir Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė. Ir veido plaukai neturėtų būti šalinami, nebent jie sudarko jį, taip kaip augantys ūsiukai ar barzda, tuomet moteriai pašalinti tokius plaukus nėra problema.

Ir su Allah yra sėkmė. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams. [10]

[9] Translator’s note: Fataawa Lajnatu-Daa’imah (5/196-198) as mentioned in Al-Qawl-ul- Jameel Bi-Jami’ Fataawa-il-Mar’ah Fee Zeenati Wat-Tajmeel (page 37) compiled by Umm ‘Abdir-Rahmaan Bint ‘Abdillah Al-Asadee (Daar-ul-Athaar, 1st Edition, Cairo, 2007)

[10] Translator’s note: Fataawa Lajnatu-Daa’imah (17/132-133) as mentioned in Al-Qawl-ul- Jameel Bi-Jami’ Fataawa-il-Mar’ah Fee Zeenati Wat-Tajmeel (Pp 80-81) compiled by Umm ‘Abdir-Rahmaan Bint ‘Abdillah Al-Asadee (Daar-ul-Athaar, 1st Edition ,Cairo, 2007)

Autentiškas Šaltinis PDF: al-athariyyah.com

*****

Plaukų šalinimas iš antakiųKlausimas:

Koks yra verdiktas, jeigu vyras prašo  (reikalauja) pašalinti plaukus iš antakių?

Atsakymas:

Tai yra neleistina pašalinti (išrauti, skusti, šalinti vašku ir tt) plaukus iš antakių su vyro prašymu, kadangi Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

"Prakeikta yra išpešiotoja [an-nāmisah] (antakių) ir asmuo, kuriam yra daromas išpešiojimas."

     An-nāmisah - tai yra plaukų šalintoja, išpešiotoja.
     An-namas yra asmuo, kuris šalina plaukus iš antakių.

Šeichas Abdul- Azyz Ibn Bāz

[Fataawa al-Mar'ah. Lajnah tawzee' al-Matboo'aat ad-Deeniyyah 'alal-Hujjaaj wal-Mu'tamireen, page 205]

Iš Arabų Kalbos išvertė Abu Khadeejah.

Į Lietuvių Kalba išvertė Nora Umm Youcef.

Autentiškas Šaltinis: fatwaislam.com


Removing Hair From The Eyebrows
Question:

What is the ruling on removing the hair from the eyebrows at the request of one's husband?
Answer:

Removing (plucking, shaving, waxing etc.) the hair from the eyesbrows at the request of one's husband is not permissible, because the Messenger (salallaahu 'alayhi wassallam) said: 
"Cursed is the plucker [of eyebrows] (an-naamisah) and the one who has plucking done." 
And 'an-namas' is the one who removes the hair of the eyebrows. 
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz 
Fataawa al-Mar'ah. Lajnah tawzee' al-Matboo'aat ad-Deeniyyah 'alal-Hujjaaj wal-Mu'tamireen, page 205. 
Translated by Abu Khadeejah
http://www.SPubs.com

*****

Ar galima išpešioti plaukus tarp antakių?

(Part No. 5; Page No. 197)

Pirmas klausimas Fatvos Nr. 8701

Klausimas:

Koks yra verdiktas dėl plaukų išpešiojimo tarp antakių?

Atsakymas:

Visas Garbinimas yra Vienam Allah, ir lai taika ir palaima yra Jo Pasiuntiniui, ir jo šeimai ir jo Kompanionams.
Tai yra leistina išpešioti šiuos plaukus, kadangi jie nėra antakių sudėtinė dalis.

Lai Allah skiria mums sėkmę. Lai taika ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai ir jo Kompanionams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas: Abdul-Aziz Ibn Abdullah Ibn Bāz

Pirmininko pavaduotojas: Abdul-Razzak Afify

Nariai: Abdullah Ibn Ka'ud, Abdullah Ibn Ghudajjan


Autentiškas Šaltinis: alifta.comNo comments:

Post a Comment