Salafija

Salafija

Thursday, 31 March 2016

Salafiams klijuojamos etiketės


Yra keletas pramanytų apgaulingų ir klaidingų etikečių, kuriomis yra stengiamasi atitraukti ar atbaidyti žmones nuo ėjimo į tiesų salaf (islamo pirmtakų, pradininkų) kelią. Jos yra:

Salafi Džihādi - Tokia grupė net neegzistuoja. Čia turima omenyje khavāridžus ir jie nėra salafiai.

Neo-salafi - Irgi nėra tokios grupės. Tai yra apgaulinga etiketė, kuri yra taikoma tam tikriems salafiams tam, kad kiti patikėtų, kad Salafija yra kažkoks naujas "judėjimas", išskirtinis klubas, ar neo-kultas. Ši etiketė klijuojama tam tikriems salafiams, kad būtų užtemdomos galimybės kitiems asmenims išsiaiškinti tikrąjį salaf kelią, teisingąjį islamą.

Hizbis - Ir iš tikrųjų hizbiai egzistuoja. Tačiau klaidingai priskiriantys save Salafijai asmenys nesupranta, kad hizbyja yra įstojimas ar savęs priskyrimas organizacijai, grupei, ideologijai, ar tam tikrai asmenybei, oponuojančiai Sunnai; jeigu jie tai žinotų, jie atliktų tabdi' patys sau (t.y. jie paskelbtų inovatoriais patys save).

Vahabiai (Wahabiai) - Iš tikrųjų Allah yra Al-Vahhab. Tačiau nėra tokios grupės su tokiu pavadinimu ar tokių, kurie save taip įvardintų. Paprasčiausiai, tai yra ašarių sufių klijuojama etiketė tiems, kurie suoponuoja jų nuklydimams. Salafī Šeichas Muchammed Abdul Vahhab At-Tamīmi رحمه الله buvo Sunnos atgaivintojas, kuris Tauchydo dėka paneigė paklydusių musulmonų stabus ir jų atliekamas inovacijas. Nepatenkinti tuo asmenys pradėjo vadinti Tauchydo žmones Vahhabiais.


Madkhaliai (Madkhalis) ir Madākhilia - Tokios grupės irgi nėra. Ši etiketė yra pramanyta khavāridžų ar tai takfyrių, Ikhvān Al-Muslimūn, Sajjid Kutb gerbėjų, kurie nekenčia Šeicho Rabī bin Hādī Al-Madkhali حفظه الله ir kitų, ypač Saudo Arabijos šeichų, kurie yra gerai žinomi salaf pasekėjai. Kadangi Rabī bin Hādī Al-Madkhali  حفظه الله  išryškino Sajjid Kutb (Sayyid Qutb) klaidas ir jo judėjimą, tai užrūstino paklydėlius, kurie ėmėsi šmeižto kompanijos.

Remtasi šaltiniais:

Kokia yra žodžio 'Hizbyja' reikšmė ir kas yra 'Hizbis'?

http://www.themadkhalis.com

http://www.wahhabis.com

http://www.takfiris.com

http://www.islamagainstextremism.com

abdurrahman.org (Apie Hizbius ir Hizbijja)

video.dusunnah.com (Apie Hizbius)


Sayyid Qutb


No comments:

Post a Comment