Salafija

Salafija

Friday, 1 April 2016

Gražios prakeiktos moterysAbdullah Ibn Mas’ūd رضي الله عنه teigė:

Lai Allah prakeikia tas moteris, kurios tatuiruojasi, ar ieško, kas padarytų tatuiruotę, tas, kurios šalina plaukus nuo veido ar ieško, kad kas juos pašalintų, ir tas moteris, kurios grožio sumetimais daro tarpus tarp dantų - tas, kurios siekia pakeisti tai, kas sukurta Dievo-Allah.

Tai pasiekė moterį iš Banī Asad. Ji buvo vardu Umm Ja'kūb ir ji skaitydavo Koraną. Ji nuėjo pas Ibn Mas’ūd رضي الله عنه ir tarė: “Ką aš išgirdau iš tavęs yra tai, kad tu prakeiki moteris, kurios tatuiruojasi, ar ieško, kas padarytų tatuiruotę, ir tas, kurios šalina plaukus nuo veido ir tas moteris, kurios grožio sumetimais daro tarpus tarp dantų; tas, kurios siekia pakeisti tai, kas sukurta Allah?" Abdullah Ibn Mas’ūd رضي الله عنه atsakė: ”Ir kodėl aš neturėčiau prakeikti tų, kurias prakeikė Allah Pranašas (صلى الله عليه وسلم) ir tų, kurios paminėtos Allah knygoje?" Ji atsakė: ”Aš perskaičiau Koraną nuo pradžių iki galo, bet nemačiau niekur to paminėta.” Jis رضي الله عنه atsakė: "Jei tu tikrai jį būtum atidžiai skaičiusi, būtum tai radusi; Allah Visagalis ir Taurusis teigė:

 {Ir tai, ką Pranašas duoda - priimkite, ir tai, ką jis uždraudžia - atmeskite}. [ Al-Hašr (59):7]

Tada moteris pasakė: "Na, aš kai ką iš paminėtų dalykų mačiau tavo žmonoje”. Jis atsakė: ”Eik ir aplankyk (pamatyk) ją”. Tada ji nuėjo pas Abdullah žmoną, bet nieko nepamatė. Pas jį sugrįžusi, ji sakė: ”Aš nieko (tokio) nemačiau”. Jis atsakė: "Na, jeigu bet kuris iš tų dalykų būtų jos praktikuojamas, aš su ja nebūčiau”.

(Al-Bukchāri ir Muslim. Vertimas paimtas iš Muslim versijos)


Punktai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:


  • Allah Pranašo صلى الله عليه وسلم mokymai turi tokį patį teisinį lygį kaip ir Korano mokymai, nes Koranas mums liepia priimti viską, ko mus moko Pranašas صلى الله عليه وسلم, nors ir tai nėra paminėta atskirai Korane. Tai užginčija  eretikų teiginį, teigiantį, kad mes turime sekti tik Koranu.
  • Remiantis pacituota aja (eilute), galima netgi sakyti, kad Allah Pranašo صلى الله عليه وسلم nutarimas yra Korane.
  • Tatuiravimas, plaukų nuo veido šalinimas - įskaitant ir antakių pešiojimą - ir tarpų tarp dantų darymas gražinimosi tikslais yra griežtai uždrausti Islame ir traktuojami kaip didžiosios nuodėmės. Kitame perdavime yra taip pat minimi priauginami plaukai.
  • Islamo mokslininkų priimtos išimtys yra tais atvejais, kuomet moteriai  želia barzda arba kuomet reikalingas dantų  plombavimas ir praplatinti tarpai reikalingi dėl medicininių priežasčių.
  • Būti prakeiktai ( al-lia’nah) reiškia negauti Allah Malonės; tai rodo, kad tokie veiksmai yra didžiosios nuodėmės.
  • Žmonės turėtų prašyti Allah prakeikti tas moteris, kurias prakeikti prašė Allah Pranašas صلى الله عليه وسلم.
  • Moterys gali klausti vyrų žiniuonių  (mokslininkų) religiniais klausimais ir gali su jais kalbėti tam, kad suprastų žinias ir teisinius nutarimus.
  • Su žmonomis, kurios ir toliau neklauso Allah, turėtų būti išsiskiriama.
  • Asmuo, kuris padeda kitam daryti nuodėmę, yra laikomas tos nuodėmės bendrininku.


Šie punktai buvo apibendrinti iš Ibn Hadžr, Fath Al-Bari ir Al-Navavi, Šarh Sachych Muslim.

No comments:

Post a Comment