Salafija

Salafija

Sunday, 24 April 2016

Ką reiškia būti prakeiktam?

Būti prakeiktam (prakeiktai) reiškia, kad jam (jai) yra nutrauktas Allah Gailestingumas (Malonė), kad jų nepasieks Jo Malonė ar jie negaus jos. Tai įrodo, kad tokie praktikavimai, už kuriuos yra prakeikimas, jie priskiriami didžiosioms nuodėmėms. Kitaip tariant, dalykai, už kuriuos Pranašas صلى الله عليه وسلم  keikė, yra priskiriami didžiosioms nuodėmėms.

No comments:

Post a Comment