Salafija

Salafija

Tuesday 12 April 2016

Pasninkas Radžab mėnesįPranešama, kad Umar Ibn Al-Kattab رضي الله عنه  mušė tuos, kurie pasninkavo Radžab mėnesį ir vertė juos valgyti, sakydamas: “Valgykite! Iš tikro, tai mėnuo, kurį aukštino Džahilijos laikais.” 
(Ibn Abi Šaiba. Šeichas Al-Albani رحمه الله patvirtino isnadą patikimu)

Taip pat Ibn Umar رضي الله عنه peikė tuos, kurie išskyrė Radžab mėnesį pasninkavimui. 
(Ibn Abi Šaiba, isnadas taipogi patikimas)

Islamo Šeichas Ibn Taimijjah رحمه الله sakė:
“Kas liečia norą išskirti Radžab mėnesį pasninkavimui, tai visi chadisai susiję su tuo yra silpni ir netgi melagingi, kurių mokslininkai nepripažįsta (nepasikliauna jais).” 
(Žr. ‘Madžmū-fatava’ 25/290)
Hafiz Ibn Hadžar  رحمه الله sakė:
 “Nėra nieko kuo būtų svarbus Radžab mėnuo kas susiję su pasninku tą mėnesį, ar patikimo chadiso dėl konkrečios naktinės maldos atlikimo, kuris turėtų tinkamus įrodymus. Ir mane pralenkė šiuo teiginiu Imamas Al-Haravi, per kurį yra perdavimas su patikimu isnadu. Tas pats perduodama ir kitų.” 
(‘Tabi Al-Udžb’ 11)

Tą patį sakė ir šeichas Ibn-ul Kajjim  رحمه الله 
 (Žr. ‘Al-Manar Al-Munif’ 96)

Taip pat žiūrėkite temą:


No comments:

Post a Comment