Salafija

Salafija

Saturday, 16 April 2016

Penkios esminės savybės būdingos Mufčiui




Ibn Battah užrašė, kad Imāmas Achmad رحمه الله sakė:

Nei vienas žmogus neturėtų skirti savęs fatvoms (verdiktams) leisti  iki ir nebent jam būdingos šios penkios charakteristikos:


  • Pirma, jis turėtų turėti tvirtą ir gerą intenciją; nes jeigu ne, tai jo nelydės šviesa, nei šviesa bus jo žodžiuose.
  • Antra, jis turėtų būti pakantus, tylus ir  romus.
  • Trečia, jis turėtų būti tvirtas tame, kuo jis užsiima (ar yra įsitraukęs į), tvirtas tame savo žiniomis.
  • Ketvirta, jis turėtų turėti pakankamai išteklių, kitaip žmonės jį “sukramtys”.
  • Penkta, jis turėtų atpažinti žmones ir jų kelius (jų sekimo pakraipą, metodą ir pan.)


[Ibn Battah, Ibtāl Al-Hijal p24.]

Prieš pacituodamas šį teiginį, ir prieš pakomentuodamas jį, Ibn Al-Kajjim رحمه الله teigė:

Tai yra vienas iš įrodymų, parodančių aukšto ir kilnaus Imamo Achmad رحمه الله  statuso, dėl jo žinojimo ir įžvalgumo; nes tie penki yra fatvos stulpai, ir jeigu nors viename iš jų yra tam tikras trūkumas, tai tokio pat dydžio trūkumas, pasireikš ir tame Muftyje.

[I’lām Al-Muvaki’īn, 6:106]

Šaltinis:


No comments:

Post a Comment