Salafija

Salafija

Wednesday, 20 April 2016

Būkite atsargūs kalbėdami netiesą, nes iš tikrųjų melavimas veda į nuodėmiavimą Balandžio 1-oji - Melagių Diena

Šeichas Muchammed Ibn Hādī Al-Madkhalī 
حفظه اللهKlausimas:

Žmogus klausia apie Melagių Dieną (Balandžio 1-ąją), kuri yra šiomis dienomis plačiai paplitusi. Turbūt jūs turite ką apie tai pasakyti?

Šeichas Muchammed Ibn Hādī Al-Madkhalī حفظه الله:

Visas garbinimas priklauso Allah تعالى, ir lai Allah palaima būna mūsų Pasiuntiniui Muchammedui, jo šeimynai ir jo bendažygiams. Be abejo, Allah Savo Knygoje mums paliepė būti teisingais ir būti su tais, kurie yra teisingi, nes Jis pats Didingiausias ir Kilniausiasis sakė:

{O jūs - tikintieji! Bijokitės Allah, ir būkite su tais, kurie yra teisingi (savo žodžiais ir darbais)}[9:119]

Taipogi Pranašas صلى الله عليه وسلم  uždraudė melavimą ir priskyrė jį prie didžiųjų nuodėmių. Jis صلى الله عليه وسلم sakė: "Būkite atsargūs dėl melo, nes iš tiesų melavimas veda į nuodėmiavimą ir nuodėmiavimas veda į Ugnį (Pragarą). Ir žmogus nesiliauja kalbėti netiesos iki kol yra užrašyta pas  Allah, kad jis yra melagis."

Tai jeigu taip yra, tada musulmonui reiktų bijotis Allah ir paklusti Jo paliepimui, ir paklusti Jo Pasiuntiniui صلى الله عليه وسلم ir būti labai atsargiu su melagystėmis, nes melas, kad ir koks jis bebūtų, yra draudžiamas, ir jis yra dar labiau draudžiamas, kada juo bandoma prajuokinti žmones. Kas mums yra žinoma apie šį paklaustą reikalą (Melagių Dieną) - kuri deja jau paplito ir tarp musulmonų, tai tos dienos kilmė atėjo iš žydų ir krikščionių, iš Rytų ir Vakarų žemių, nes jie prasimanė tas melagystes prajuokinti žmones ir būti garsiais, ir siekti šlovės ir tapti įžymiais. Kas liečia musulmonus, tai Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

"Vargas žmogui, kuris išgalvoja melagystes prajuokinti žmones, vargas jam ir vargas jam dar kartą."

Todėl tai yra mūsų nuožiūroje, kad mes būtumėm atsargūs su tuo, ir kas buvo paklausta apie Melagių Dieną, tai ji yra draudžiama dėl dviejų priežasčių:

Pirmoji Priežastis: Tai yra melas, ir Allah uždraudė melagystes ir mums visiems yra girdėtas Pranašo صلى الله عليه وسلم teiginys: "Būkite atsargūs su melagystėmis, iš tiesų melagystės veda į nuodėmiavimą ir nuodėmiavimas veda į Ugnį. Ir žmogus nesiliauja kalbėti netiesos iki kol yra užrašyta pas  Allah, kad jis yra melagis."[al-Bukchari nr. 6134]. Tokia yra viena iš priežasčių.

Antroji Priežastis: Melo draudimas patampa dar labiau draudžiamas už tą bendrąjį draudimą, kadangi prie to bendro draudimo  yra ir netikinčiųjų imitavimas, nes tie netikintieji meluoja, ir daro tą ir aną, ir galbūt jie išgalvoja didelį melą ir didelę katastrofą, kuri bus platinama ir transliuojama.

Ypač per media, tai tas (juokas ar melas) plinta Rytuose ir Vakaruose, sukeldamas siaubingas reakcijas, o vėliau pasidaro aišku, kad tam nebuvo jokio pagrindo. Panašiai, kada musulmonas išgalvoja melą, kuris išgąsdina jo musulmoną brolį, ir ta baimė jį paveikia ir jo baimė dėl to patampa didelė, ir galbūt jis patiria negalavimą, kai jam sakoma (pavyzdžiui), toks ir toks numirė - iš asmenų, kurie jam yra brangūs - tokie kaip tėvas, ar brolis, ar sūnus, ar dukra, arba jam sakoma, kad jo namas sudegė, ar panašūs dalykai, jis taip pat gali pasinerti į dvejones ir galbūt pamišti dėl to, ar prarasti pojūčius, ar stipriai sunegaluoti, tai kas atsakys už tai? Tas melagis yra atsakingas už tai, kas nutinka tokiam asmeniui.

Tokio tipo melas patampa blogesniu ir dar labiau draudžiamas dėl savo pasekmių, ir taip dėl netikinčiųjų imitavimo. Tai yra musulmonų pareiga kiek tik įmanoma būti akyliems, ir  nesekti Allah priešų (negikinčiųjų) pėdomis, nes Allah jiems liepė būti doriems:

{O jūs - tikintieji! Bijokitės Allah, ir būkite su tais, kurie yra dori (savo žodžiais ir darbais)}[9:119]


Panašiai sakė ir Pranašas صلى الله عليه وسلم: "Tikras musulmonas yra tas, nuo kurio liežuvio ir rankos (kitas) musulmonas yra saugus." Jeigu asmuo išgalvoja melą tam, kad išgąsdinti žmones, tai musulmonai nėra saugūs nuo jo liežuvio.

Aš prašau Allah, kad Jis mums visiems skirtų supratimą ir įžvalgumą Jo Religijoje, kad mes sektume Jo Pasiuntiniu صلى الله عليه وسلم ir kad mes būtume atsargūs dėl imitavimo netikinčiųjų iš Rytų ir Vakarų, kad mes nesektume krikščionių ir žydų tradicijomis, išties apie tai yra perduota Pranašo  صلى الله عليه وسلم, todėl nėra keista, kad Islamiška Tauta imituoja juos žingsnis po žingsnio. Jie seks jais sprindis per sprindį, ir per rankos ilgį (tiksliai), netgi jeigu jie lįs į driežo urvą, tai mes seksime jais iš paskos. Aš prašau Allah, kad Jis mums skirtų sekti Jo Pasiuntiniu   صلى الله عليه وسلم, ir būti atsargiais tame, kas sukelia Allah rūstybę, laikantis kuo toliau nuo tokių dalykų ir nuo jų (krikščionių ir žydų) imitavimo, tvirtai laikantis teisingo islamo kelio ir sekant Jo tiesiu keliu, Jis yra gėrybių Dovanotojas ir Pats Dosniausias. Lai Allah iškelia ir apsaugo Savo tarną ir pasiuntinį, mūsų Pranašą Muchammed, jo šeimą, jo kompanionus ir tuos, kurie tiksliai seka juo.


Vertė į Anglų Kalbą - Abu Makkah ‘Abd ur-Rahman

Į Lietuvių Kalbą vertė Nora Umm Youcef


http://video.dusunnah.com/2014/04/beware-of-lying-for-verily-lying-guides-to-sinfulness-april-fools-day-shaykh-muhammad-ibn-hadee-al-madkhalee/

https://www.youtube.com/watch?v=vTB37T1DZYc&feature=youtu.be


Verdiktas dėl Netikinčiųjų Imitavimo švenčiant Melagių Dieną

Šeichas Muchammed Ibn Sālech al-Utsaimyn رحمه الله


"Aš noriu įspėti musulmonus brolius prieš tuos kvailius, kurie išrado Melagių Dieną ir ta diena jau ne už ilgo (Balandžio 1-oji), tai yra melas, pramanytas žydų, krikščionių, madžiūs (ugnies garbintojų) ir kitų netikinčiųjų. Lygiagrečiai kartu to melo, ir melas yra Šarijoje draudžiamas, eina ir ne-musulmonų imitavimas, kuris taip pat yra draudžiamas. Pranašas   صلى الله عليه وسلم sakė: "Tas, kuris imituoja žmones yra vienas iš jų." Islamo šeichas Ibn Taimijjah رحمه الله minėjo, kad perdavimų grandinė yra priimtina.

Taigi tai yra uždrausta ir kas iš to yra akivaizdu, kad imituotojas tokiu elgesiu simbolizuoja netikėjimą ir įvykdydamas abu tuos nusižengimus, musulmonas prie to dar nusižemina prieš savo priešą, nes yra gerai žinoma, kad natūraliai asmuo, kuriuo yra sekama, tai jis negerbia to, kuris juo seka, nes jis jaučiasi aukštesniu už tą, kuris seka juo, todėl tas aklas pasekėjas netekęs galios privalo sekti juo ir tai yra tikinčiajam pažeminimas, nes jis tampa paklusniu netikinčiajam.

Kitas draudimas yra tas, kad beveik visais atvejais į tą šėtonišką melą įeina turto švaistymas arba apgaulingas siurprizas, galbūt jis meluos ir sakys savo šeimai: "Toks ir toks sako, kad grupė žmonių ateis su mumis į namus šiandien..." Tai tie žmonės jiems paruoš vakarienę ar kažką panašaus, o galbūt jie praneš jiems kažką šokiruojančio. Galbūt jis sakys: "Mašina pertrenkė tavo prižiūrėtoją..." ar kažką iš panašių dalykų, kurie nėra leistini ypač tokiomis sąlygomis."

Išvertė Nora Umm Youcef

http://video.dusunnah.com/2013/03/the-ruling-on-imitating-the-disbelievers-in-april-fools-day-shaykh-muhammad-ibn-saalih-al-uthaymeen/

http://youtu.be/M5w06yHc6xs
No comments:

Post a Comment