Salafija

Salafija

Wednesday, 13 April 2016

Fatva apie būgno 'al-duff' naudojimą

Šeicho Salich Al-Fauzān حفظه الله buvo paklausta:

Klausimas:

Gerbiamas Šeiche, lai Allah skiria jums sėkmę: kai kurie žmonės organizuoja susibūrimus moterims dienomis sekančiomis po Yd, kur paprastas rankinis būgnas (al-duff) yra naudojamas ir moterys šoka ir dainuoja. Jos sako, kad tos dienos yra Yd dienos ir kad tai yra leistina naudoti būgną, šokti ir dainuoti nenaudojant (kitų) muzikinių instrumentų; ant kiek tai yra teisinga?

Šeichas Salich Al-Fauzān حفظه الله :

Broli, Yd diena yra viena, ne tam tikras skaičius dienų. Yd dienos yra Yd Al-Ad-ha ir Yd Al-Fitr, kurios yra atskiros dienos. Tašryk dienos, kurios seka po Yd Al-Ad-ha nėra Yd dienos, jos nėra vadinamos Yd dienomis; tos dienos yra Tašryk dienos. Tie žmonės (apie kuriuos klausiate) nori atgaivinti būgno panaudojimą, muzikinius instrumentus ir dainavimą, jie vadina tas dienas Yd dienomis. Tai yra melas apie Šariją; toks elgesys nėra leistinas nei vyrams, nei moterims.


Klausimas:

Lai Allah malonė būna jums, gerbiamas Šeiche, žmogus klausia: Audio įrašų parduotuvėse yra įrašai (kasetės, CD ir kt.), kuriuose įrašyti jaunų moterų / paauglių (mergaičių) našydai akomponuojami mušamu būgnu. Paauglės ir moterys klausosi tų įrašų per Yd pasiteisindamos, kad būgnas (al-duff) yra leistinas Yd Dieną. Koks yra verdiktas šiuo klausimu?

Šeichas Salich Al-Fauzān حفظه الله:

Verdiktas yra toks, kad neleistina. Toks užsiėmimas moko jaunas moteris lengvabūdiškumo ir našydų dainavimas sugadina jaunas musulmones ir padaro jas kvailokomis, nerimtomis. Todėl, tokie įrašai privalo būti sunaikinami, jie privalo būti sunaikinami. Dainavimas per Yd nebuvo leistinas Pranašo صلى الله عليه وسلم išskyrus jaunoms mergaitėms; nepilnametėms, kurios legaliai nėra atsakingos už savo veiksmus. Jos buvo jaunos mergaitės, ne merginos, kurios teisiškai susaistytos Islamo Teise (t.y. tos, kurios pasiekė brandos amžių). Moterys, kurios yra suaugusios ir legaliai susaistytos Islamo nuostatais, joms yra neleistina dainuoti ir elgtis lengvabūdiškai.Vertėjas iš Arabų kalbos į Anglų kalbą: Abû Abdillâh Owais Al-Hâshimî – Paimta iš "west london dawah yahoo group email"

Į Lietuvių kalbą iš vertė Nora Umm Youcef

https://abdurrahman.org/2013/08/08/qa-on-the-topic-of-eid-with-shaykh-saalih-al-fawzaan/

https://www.youtube.com/watch?v=c25ewCdLTvY#action=share

No comments:

Post a Comment