Salafija

Salafija

Thursday, 7 April 2016

Saugokitės šauklių (kvietėjų), kurie neteisingai priskiria save Salafi metodologijos pasekėjams
Šeichas Ahmad ibn Jachja an-Nadžmi


Klausiantysis: 

Yra dajus (kvietėjas į religiją), kuris sakosi esąs Salafi, tačiau jis skleidžia Islamo žinią kartu su hizbiais (žmonėmis, kurie atsidavę/ištikimi kokiai tai grupei ar asmeniui) ir neperspėja prieš juos (jų nuklydimą), vietoj to jis perspėjinėja savo mokinius prieš klaidų paneiginėjimą ir sako apie kai kuriuos Salafi mokslininkus: " jis (Salafi mokslininkas) yra Tiesos kelyje, bet jo atlikimo metodika (duodant patarimus) yra negera." Šis dajus taipogi dažnai bendrauja su hizbiais, - taigi, kuria linkme jūs mus nukreipsite šiuo klausimu?

Šeichas Achmad ibn Jachja an-Nadžmi:

Šis asmuo yra neišmanėlis, šis asmuo yra pasipūtęs, šis asmuo yra miskyn (vargšas). Šis asmuo nėra Salafi, greičiau jis patarnauja žmonių paklydime interesams.

Šio reikalo realybė yra ta, kad klaidų išryškinimas yra  gėrio įpareigojimo ir blogio uždraudimo forma; taigi jam turėtų būti pasakyta: "ką tu pasakysi apie Allah Aukščiausiojo pasakymą:

" Jūs (tikintieji) esate geriausia iš tautų, kada nors buvusių žmonijoje, (nes) jūs įpareigojate gėrį (Koraną ir Sunną) ir uždraudžiate blogį, ir tikite į Allah"?! (Al-Imrān 3:110)

Dėl kokios dorybės jie tapo geriausi iš tautų? Ar tai ne dėl šios savybės - įpareigoti gėrį ir uždrausti blogį ir tikėti į Allah?! Gėrio įpareigojimas ir blogio uždraudimas yra pagrįstas tikėjimu į Allah. 

Taigi, ką reiškia turėti tikėjimą į Allah?! Tai reiškia turėti tikėjimą į Jo Knygą ir žinoti kokia tiesa joje yra ir taipogi žinoti Allah Pasiuntinio صلى الله عليه وسلم  Sunną ir kokia tiesa yra joje, ir kad tu, žinodamas šią tiesą, sunaikintum melą. Tai toks yra atsakymas;  (ir) kad tu atsakytum žmonėms, sekantiems netiesa (prasimanymais) paneigdamas jų klaidas (pramanus) ir išryškintum tiesą tame, kur jie suklydo.

Tai ar galime mes sakyti, kad įpareigoti gėrį ir uždrausti blogį yra uždrausta?! Ar galime mes sakyti, kad  tas, kuris įpareigoja gėrį ir uždraudžia blogį yra nepatikimas ir kad jo atlikimo metodika yra neteisinga?!  Ar galime mes tai sakyti?... Koks yra atsakymas?... Pasakykite man (adresuojama auditorijai)... Jūs tylite!

Klausiantysis: 

Jie sako: "Ne. Mes taip sakyti negalime."

Šeichas Achmad ibn Jachja an-Nadžmi:

Tai yra tai, ką jūs visi (kartu sutartinai) turėjote atsakyti.

Taigi. Jeigu mes sakome, kad asmuo, kuris įpareigoja gėrį ir uždraudžia blogį yra Tiesos kelyje ir mums  yra privaloma, kad jis gautų palaikymą ir paramą, tada kaip mes galime sakyti (tuo pačiu metu), kad klaidų paneigimas yra neleidžiamas arba kad tai yra neteisinga ar kažkas panašaus.  Mes sakome NE! Tas, kuris taip kalba, tai iš tiesų jis yra tas, kuris yra nepatikimas (neteisingų, pažeistų įsitikinimų).


Iš Arabų Kalbos į anglų kalbą vertė 'Abd ur-Rahman Hugh.
Į Lietuvių Kalbą išvertė Rasa.

No comments:

Post a Comment