Salafija

Salafija

Thursday, 24 March 2016

Moters Aurah - Paaiškinimas


‘Abdullâh b. Mas’ûd – رضي الله عنه sakė:

Moteris yra bet tik Aurah (kažkas privataus būti uždengtai). Moteris galėtų palikti savo namus nesant jokiai problemai (su jos išvaizda, apranga), bet šėtonas siekia jos laukan ir sako (jai), "Tu nepraeisi nei pro vieną vyrą, išskyrus tu sužavėsi/pamaloninsi jį." Moteris apsivelka rūbus ir yra paklausta, kuri ji eina, ji į tai atsako, "Aplankyti sergančiojo", ar "Dalyvauti laidotuvėse", ar "Melstis mečetėje"; tačiau moteris niekada nešlovina Allah taip, kaip ji šlovina Jį savo namuose.

Al-Tabarânî. Klasifikuotas sahîh Šeicho  Al-Albânî  Sahîh'e Al-Targhîbi va Al-Tarhîb Vol. 1, p84.

sayingsofthesalaf.net

No comments:

Post a Comment