Salafija

Salafija

Sunday, 30 April 2017

Mergaičių galvos skutimas ir jų apipjaustymas

Mergaičių galvos skutimas ir jų apipjaustymas 

Šeichas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Bāz (رحمه الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(Salam aleikum vua rakchmatulla vua baraketu)

(Part No. 10; Page No. 48)

Dėl jūsų užklausto verdikto, registruoto Nr. 4312 Mokslinių tyrimų skyriuje ir Ifta, 23/11/1407 A.H., kuriame jūs klausėte apie mergaitės apipjaustymą ir jos galvos skutimą jai gimus. 

Atsakymas: 

Tai yra sunna (sekimas Pranašo () pamokymais) skusti galvą kūdikiams  berniukams septintoje dienoje nuo jo gimimo, po to kai jam suteiktas vardas. Tačiau mergaitės galvos skusti nereikėtų. Pranašas () sakė:

{Kiekvienam berniukui priklauso (عقيقة) akyka (gyvulio aukojimas/skerdimas vardan Allah, kūdikio gimimo proga). Tas aukojimas turėtų būti atliekamas septintoje dienoje nuo jo gimimo, jo galva turėtų būti nuskusta ir jam turėtų būti suteiktas vardas.} [1]
(Perduota Imamo Achmad ir Keturių Sunnos Kompiliuotojų su gera perdavėjų grandine) 

Kas liečia mergaičių apipjaustymą , tai jis yra (مستحبّ) mustachab (pageidautinas) ir jis nėra (واجب) vuadžib (privalomas), remiantis perdavimų bendrumu šiuo klausimu. Pavyzdžiui, Pranašas () sakė:

{Keturi praktikavimai yra iš fitros (natūralios higienos) charakteristikų: apipjaustymas, gaktos plaukų skutimas, ūsų pakirpimas/trumpinimas, nagų kirpimas ir plaukų rovimas iš pažastų.} [2] (Sutarta Al-Bukchārī ir Muslim)

Lai Allah veda mus keliu tų, kurie nusipelnė Jo malonės. 

Išnašos:

[1] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1522; Al-Nasa'y, Sunan, Book on `Aqiqah, no. 4220; Abu Dawud, Sunan, Book on sacrifices, no. 2837; Ibn Majah, Sunan, Book on animals that may be slaughtered, no. 3165; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol. 5, p. 17; Al-Darimy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1969.

[2] Al-Bukhari, Sahih, Book on clothing, no. 5889; Muslim, Sahih, Book on purification, no. 257; Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2756; Al-Nasa'y, Sunan, Book on adornment, no. 5225; Abu Dawud, Sunan, Book on combing the hair, no. 4198; Ibn Majah, Sunan, Book on purification, Book on purification and its Sunan, no. 292; Ahmad ibn Hanbal, Musnad, vol. 2, p. 239; and Malik, Al-Muwatta', Book on miscellaneous matters, no. 1709.


***

Fatvos Nr. 17998

Klausimas: 

Ar tai yra sunna nuskusti mergaitei plaukus septintoje dienoje nuo jos gimimo. Jeigu tai nėra sunna, ar tai daryti yra leistina?

Atsakymas:

Yra perduoti du chadisai apie plaukų skutimą septintoje dienoje: 
Pirmasis chadisas yra kada Fatima (رضي الله عنها)  pagimdė Al- Chasan, tai Allah Pasiuntinys () jai liepė: "Nuskusk jam plaukus." [1] (Perdavė  Achmad savo Musnad'e [chasisų rinkinyje])

Antrasis yra Samuros (رضي الله عنه) chadisas, kuriame Allah Pasiuntinys () sakė:

{Kiekvienam berniukui priklauso (عقيقة) akyka (gyvulio aukojimas/skerdimas vardan Allah, kūdikio gimimo proga). Tas aukojimas turėtų būti atliekamas septintoje dienoje nuo jo gimimo, jo galva turėtų būti nuskusta ir jam turėtų būti suteiktas vardas.} [2]
(Perduota Imamo Achmad, Abū Davūd, An-Nasā'ī ir Ibn Madža) 

Pirmame perdavime minimas Al-Chasan (رضي الله عنه) gimimas ir antrame perdavime buvo pavartotas žodis berniukas, todėl šis verdiktas taikoma tik vyriškos lyties atstovams, bet ne moteriškos. Taigi, skusti galvą naujagimei nėra leistina. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Narys: Bakr Abu Zayd
Narys: Abdul-`Aziz Al Al-Shaykh 
Narys: Salih Al-Fawzan

Išnašos:

[1] Ahmad, Musnad, vol. 6, p. 391.

[2] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1522; Al-Nasa'y, Sunan, Book on `Aqiqah, no. 4220; Abu Dawud, Sunan, Book on sacrifices, nos. 2837 and 2838; Ibn Majah, Sunan, Book on the slaughtered animals, no. 3165; Ahmad, Musnad, vol. 5, p. 17; and Al-Darimy, Sunan, Book on sacrifices, no. 1969.
No comments:

Post a Comment