Salafija

Salafija

Thursday, 27 April 2017

Vaikai, kurie neatlieka maldųKlausimas:

Kokia yra šeimos pareiga kas liečia vaikus, kurie apleido maldą?


Atsakymas:

Jeigu vaikai nesimeldžia, tai yra privaloma juos versti melstis kalbantis su jais ar jiems paliepti (įsakmiai reikalauti), arba pliaukštelėti (neskaudžiai ir nežymiai suduoti, nepaliekant jokių sužalojimų ar žymių), remiantis Pranašo () žodžiais:

"Ir suduokite jiems jeigu jie to nedarys (nesimels) būdami dešimties (metų amžiaus).'' [1]

Jeigu iš tokio auklėjimo (sudavimo) nėra naudos, tai tokia byla turėtų būti nukreipta valdžios atstovams, lai Allah jiems skiria sėkmę, tam, kad jie juos priverstų tai padaryti (atlikti maldas), ir tai yra draudžiama nutylėti tokius dalykus. Kadangi toks poelgis yra nuodėmingas, nes maldos apleidimas sąlygoja kufr (netikėjimą), kuris pašalina tokį asmenį iš islamo rėmų, todėl asmuo apleidęs maldą yra netikintis, kuris pasiliks pragare amžinai. Tai yra draudžiama nuprausti tokio žmogaus kūną, nei melstis už jį (atlikti jam džanazos (laidotuvių maldos)), nei laidoti jo musulmonų kapinėse. Mes maldaujame Allah apsaugoti mus nuo to.

[1] Imam Ahmed 2:187 , by Abu Dawud in the Book of Prayer, in the chapter: When Should a Boy be Ordered to Pray? 9495,496) and this hadith is in the book sahih Al-Jami’ (5868)

Šeichas Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen
[Fatawa Arkanul-Islam - Darussalam - Pg 403-404]

PDF failas - "Vaikai, kurie neatlieka maldų"


No comments:

Post a Comment