Salafija

Salafija

Friday, 28 April 2017

Verdiktas dėl (عورة) auvra dengimoVerdiktas dėl (عورة) auvra [1] dengimo 

Fatvos Nr. 5128

Klausimas: Yra daugybė sektorių įskaitant karinį, kurių atstovai dėvi specialią aprangą fiziniams pratimams atlikti ir, kurie apnuogina kai kurias kūno dalis esančias žemiau juosmens (bambos), arba pusę ar net daugiau negu pusės šlaunies (kinkos). Dėl šios priežasties, t.y. dėl tokių drabužių paplitimo, mes prašome su didele pagarba jūsų išleisti nutarimą (fatvą) šiuo klausimu ir paaiškinti teisėtus nuostatus, kadangi tokių drabužių dėvėjimas yra plačiai paplitęs šiomis dienomis, atrodo tarsi jie būtų leidžiami. Lai Allah apdovanoja jus geriausiu. (Amyn)

Atsakymas: Remiantis vieningu musulmonų mokslininkų nutarimu (konsensusu), auvra [1] dengimas yra vuadžib (privalomas). Visas moters kūnas yra laikomas auvra, kai vyro auvra yra laikoma jo priekinė ir užpakalinė privati kūno dalis, remiantis islamo mokslininkų konsensusu (vieninga vienbalse nuomone, susitarimu). Pats svariausias islamo mokslininkų požiūris dėl vyro auvros yra toks, kad ji prasideda nuo juosmens (konkrečiai bambos) ir pasibaigia ties kelienais, kaip ir yra perduota `Alī (رضي الله عنه), kad Pranašas  () sakė:

{Neapnuoginkite savo šlaunies ir nežiūrėkite į šlaunis žmonių iš gyvųjų ir mirusiųjų tarpo.} [2] Perduota Abu Davūd ir Ibn Madža. 

Taip pat yra perduota Muchammado ibn Džahš, kad jis sakė:

{Allah Pasiuntinys () praėjo palei Ma`mar sėdintį apnuogintomis šlaunimis. Jis () tarė jam: "O Ma`mar! Uždenk savo šlaunis, nes jos yra auvra.} [3] Perdavė Achmad savo Musnad'e ir Al-Bukchārī savo Sachych as Mu`allak (chadise trūksta vieno perdavėjo, kuris tiesiogiai perdavė nuo Pranašo ()) ir Al-Hakim savo Mustadrak'e.

(Part No. 6; Page No. 165)

Taipogi Ibn `Abbas (رضي الله عنه) perdavė, kad Pranašas () sakė:

{Šlaunis yra privati kūno dalis.} [4] Al-Tirmidzī ir Achmad perdavė tokiais žodžiais:

{Pranašas () prasilenkė su vyru, kurio šlaunis buvo apnuoginta. Jis () jam tarė: "Užsidenk savo šlaunį, kadangi šlaunis yra privati kūno dalis." [5] 

Dar daugiau, Džarhad Al-Aslamy perdavė, kad jis () sakė:

{Pro mane praėjo Pranašas () kada aš dėvėjau burda (drabužį) ir mano šlaunis buvo paviešinta. Jis  ()  pasakė man: "Užsidenk savo šlaunį, nes šlaunis yra asmeninė (privati) kūno dalis." [6]
Perdavė Malik savo Al-Muvuatta', Achmad, Abu Davūd, Al-Tirmidzī ir jis pakomentavo sakydamas, kad chadisas yra chasan (geras).

Šitie perdavimai vienas kitą palaiko (sustiprina) ir kada atsižvelgiama į juos visus, jų pagalba išgaunamas reikalingas įrodymas. 

Mes prašome Allah suteikti mums sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammed, jo šeimai ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininko pavaduotojas: `Abdul-Razzaq `Afify


Išnašos:

[1] Auvra - kūno dalys, kurios privalomos būti uždengtos viešumoje.

[2] Abu Dawud, nos. 3124 and 3996.

[3] Imam Ahmad, vol. 5, p. 290.

[4] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2798; and Abu Dawud, Sunan, Book on public baths, no. 4014.

[5] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2798; Book on remembrance of Allah, supplication, repentance and seeking forgiveness, 1, p. 275.

[6] Al-Tirmidhy, Sunan, Book on manners, no. 2795; Abu Dawud, Sunan, Book on publica baths, no. 4014; Ahmad, Musnad, vol. 3, p. 479; and Al-Darimy, Sunan, Book on asking permission, no. 2650.PDF failas - "Verdiktas dėl (عورة) auvra dengimo "No comments:

Post a Comment