Salafija

Salafija

Sunday, 15 March 2015

Apie boikotą, opozicijos tipus, ir atpažinimą tarp inovatoriaus ir jo pasekėjųŠeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī   حفظه الله   buvo paklaustas:

Apie boikotą, opozicijos tipus, ir atpažinimą tarp inovatoriaus ir jo pasekėjų:

Klausimas: Kai kurie šių dienų žmonės laikosi nuomonės, kad toks kaip boikotas išvis neegzistuoja šiais laikais, naudodamiesi Šeicho Nāsir al-Albāni fatva, tai kaip mes paneigsime jų tvirtinimą?


Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Tokia kalba yra neteisinga, Šeichas Nāsir al-Albāni رحمه الله kalba apie tai ką jis išmano, ir jų daromas boikotas duoda naudos, neigti sunną yra neteisinga, absoliučiai, tai yra neteisinga! 

Klausimas: Ar kiekvienas oponuotojas (arab. mukhālif)  yra laikomas inovatoriumi?


Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Ne…ne…Yra leistini skirtumai (arab. khilāf sā’igh), kuomet tai yra fikh sprendimai, kada asmuo pasirenka vieną nuomonę ir jis palaiko tuos įrodymus stipresniais, toks veiksmas nėra laikomas inovacijos veiksmu. Tačiau jeigu klausimas buvo apie religijos pamatus (usūl), tai taip. Taip, kas liečia musulmonų įsitikinimus, ne kiekvienas kuris oponuoja jiems yra inovatorius, kadangi oponentas gali būti neišmanąs ir nežinoti, jis gali nežinoti kad tai yra oponavimas, jis galvoja kad tai yra tiesa. Tokiu atveju yra privaloma jam paaiškinti, ir jeigu po to jis vis tiek laikysis savo (prieštaraus tiesai), tuomet dėka to oponavimo jis patampa inovatoriumi, tai yra privaloma paaiškinti, išgryninti tuos reikalus (arab. bajān).

Klausimas: Kalbant apie tai, ar yra skirtumas tarp vadovo (arab. ra’s) ir pasekėjo (arab. tābi’)?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Taip, be abejonės yra skirtumas tarp inovatoriaus, kuris yra inovacjijos galva ir to, kuris kviečia į inovaciją, arba tarp inovacijos išradėjo (pradininko) ir to, kuris yra tik pasekėjas, kadangi jo pasekėjai yra įvairūs, nes tarp jų yra išmanančių ir neišmanančių.


Vertė Nora Umm Youcef.

No comments:

Post a Comment