Salafija

Salafija

Sunday, 15 March 2015

Apie išpeiktuosius, privalėjimą patarti, ir inovatoriaus recitavimo klausymąsį

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله buvo paklaustas:

Įspėjimas prieš išpeiktus asmenis nebegyvenančius savo mieste, privalėjimą patarti kai tai yra būtina, ir inovatoriaus recitavimo klausymąsį:

Klausimas: Asmuo yra peikiamas tam tikrame mieste, tačiau jis nėra žinomas tuo (peikimu) kitame mieste…ar tai yra leistina įspėti kitus apie tą asmenį?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :  Jeigu tas asmuo nėra žinomas (populiarus), ir jeigu jis nėra kviečiantis į religiją (dajus, šauklys), tuomet pakanka to, kad nuosprendis apie jį pasilieka to miesto žmonių nuožiūroje. 
Tačiau, kada išpeiktasis turi reikalų su kito miesto žmonėmis, tai įspėjimas apie jį grįžta asmeniui, kurio kalbai yra teikiamas dėmesys to miesto (miesto palikto papeiktojo) žmonių tarpe, žmonių išpeikusių jį. Kadangi to miesto gyventojai daug daugiau žino apie tą asmenį, ir sąlyga yra tokia, kad ta kalba apie papeiktą asmenį turi būti tiesa.

Klausimas: Pavyzdžiui, kuomet tu sakai -“ Patark savo broliui”, jis atsako - “Man nėra privaloma jam patarti, jei tu pageidauji, tu patark, tada aš patarsiu”, ar tai yra teisinga? Reiškia, ar tai yra neprivaloma tam tikriems asmenims?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Pranašas صلى الله عليه وسلم  sako: “Kuris iš jūsų mato blogį, lai pakeičia jį savo ranka, ir jeigu jis negali to padaryti, tada lai jis tai daro liežuviu (kalbėdamas), ir jeigu jis to negali padaryti, tuomet jis turi tai nekęsti širdyje ir tai yra pats silpniausias tikėjimo lygis -imān”. Tai kada jūs esate situacijoje, kai privalote duoti nuoširdų patarimą (arab. nasychą), tuomet jūms yra privaloma jį duoti pirmam nei laukti to iš kito asmens, nebent jūs turite nenugalimą įsitikinimą, kad jis iš jūsų nepriims patarimo, ir galbūt jis priims jį iš to kito asmens dėka jų artimesnio bendravimo, ar artimos draugystės. Jeigu taip, tai nuoširdaus patarimo davimas pereina jam, ir jūs  išsilaisvinate iš to, ir tai yra teisinga.

Klausimas: Tai tas asmuo nėra visumoj išlaisvintas nuo patarimo davimo?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Ne, jis nėra išlaisvintas visumoje.

Klausimas: Jaunuolis iš Libijos girdėjęs Šeicho Rabī kalbą, kad duoti patarimą (nasychą) nėra privaloma…

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Ką jis…?

Klausimas: Įspėk apie jį neduodant patarimo!

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Ne, paaiškinimas (arab. al-bajān), jam turi būti duotas paaiškinimas, patarimas jo paties labui (naudai). Nėra jokio siejančio ryšio tarp įspėjimo ir tarp kvietimo į tai kas yra teisinga, būtent, kad kviesti jį  į tiesą yra viena tema, ir įspėti laikytis nuo jo jau yra kita tema, atskira tema.

Klausimas: Tai kada galima įspėti apie asmenį neduodant jam patarimo (nasychos), Šeiche?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Asmuo, kurio inovacija patampa žinoma, ir yra žinoma, kad jam buvo paaiškinta  ir jam buvo duotas patarimas, žmonėms patarinėti tokiam asmeniui  nėra privaloma, jiems yra privaloma sekti islamo mokslininkais ir tai, kaip jie atsiliepia apie tą asmenį, taip.

Klausimas: Ar leistina yra klausytis inovatoriaus recitavimo kasėtėse (audio įrašuose)?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :  Vardan Allah, labiau tinkama yra jei jūs to nedarytumėt, kadangi kartais širdis gali prisirišti prie jo (inovatoriaus), ir buvo paklausta Ibn Siryn: “Ar galėčiau parecituoti tau ajatą (korano eilutę)?”, ir jis atsakė: “Ne, negali netgi pusę to ajato”. Kodėl? Kadangi jo širdis gali susižavėti tuo recitavimu, ir jis gali pamilti tokį recitavimą, ir dėl to pamilti tą žmogų, ir taip jis gali patapti tokiu asmeniu, kuris myli inovacijų ir užgaidų žmones.Vertė Nora Umm Youcef.

No comments:

Post a Comment