Salafija

Salafija

Sunday, 15 March 2015

Jaunimo išgryninimas, mokslininkų nuomonės išsiskirimas, ir kaip elgtis su valdžią turinčiais inovatoriaisŠeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله buvo paklaustas:

Kaip sugrąžinti į tiesą pasimetusį ir apgautą jaunimą (t.y. kaip išgryninti jiems tiesą), islamo mokslininkų nuomonių skirtumas apie tam tikrus asmenis, ir kaip elgtis su inovatoriais, kuomet jie yra viršesni, esantys valdžioje.


Klausimas: Koks yra pats geriausias būdas,  pavyzdys, kuomet mes turime reikalų su pasimetusiu (dvejojančiu)  jaunimu, kuris yra apgautas inovatorių ir kaip jiems nurodyti saugų kelią?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :
Kas liečia tuos asmenis apie kuriuos jiems iškyla klausimai ir dvejonės, pats geriausias būdas yra nukreipti juos pas žinojimo žmones (ulema salaf-us-salih), tuos žmones kurie yra žinomi savo žinojimu ir kurie yra kalbėję prieš tą asmenį (inovatorių). Kodėl? Pavyzdžiui, kai toks ir toks mokslininkas kalba apie bet kokį asmenį vardu Zeid, ir liaudis yra abejojanti, jiems yra primeluota apie jį (inovatorių), tuomet yra sakoma: “Paklausk to ir ano, nes jis jau yra apie jį kalbėjęs, ir jam  yra labiausiai žinoma apie tą asmenį”, tai jie nusiunčia tą jaunimą  atgal pas tą mokslininką. Dėka  tokių asmenų, vardan Allah تعالى  dosnumo ir malonės, Jis عَزَّوَجَلَّ sumažina žmonių pridarytas gudrybes ir apgavystes.

Klausimas: Kuomet vieni iš mokslininkų giria dajį (studentą, kuris užsiima religijos propogavimu), o kiti kritikuoja jį, kokią nuomonę turėtų pasirinkti eilinis salafi žmogelis apie tokį dajį?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :  Kas liečia mokslininkų skirtingą nuomonę apie dajį, bendrosioms žmonių masėms (tarp salafių) yra privaloma atsižvelgti į pateiktus įrodymus apie tą dajį, į jo sukritikavimą (arab. džarh) ir į jo pagyrimą (arab. tadyl), nes tokia situacija vyravo ir chadisų perdavimo eroje, kai mokslininkų nuomonės skirėsi tarp “džarh” ir “tadyl”. Yra žinoma kad Abu Hātim, Achmed, al-Bukchāri, Abu Davūd, An-Nasā’ī ir panašūs į juos, lai Allah jiems būna gailestingas,  laikėsi skirtingos nuomonės apie perdavėją, o kiti jiems prieštaravo. Tai vieni ateidavo ir rekomenduodavo vieną iš jų, o kiti peikdavo, blogai atsiliepdavo apie jį. Tai situacija tokia, kai  Abu Hātim, Achmed ir al-Bukchāri rekomenduoja, o Abu Davūd ir An-Nasā’ī blogai atsiliepia, ir Abu Zur’a peikia, ir t.t. Tuomet mes privalome atsižvelgti į jų tvirtinimus ir priklausyti nuo jų pateiktų įrodymų, kadangi tas, kuris pristato įrodymus, jam yra skiriama pirmenybė. Kada asmuo blogai atsiliepia apie asmenį ir pristato savo kritiką (džarh), tuomet, tokioje situacijoje kritikai yra skiriama pirmenybė, kadangi kritikas turi papildomos informacijos apie tą asmenį ir tuomet mes priklausome nuo jo teiginių. Ir pagyros (tadyl) nėra pripažįstamos tam asmeniui esant akivaizdžiai kritikai (arab. džarh mufassar), netgi jeigu tos pagyros yra ir iš didingos asmenybės. Kas yra privaloma, tai yra privaloma atsižvelgti į abi puses, ir kuri pusė pristatė įrodymus, tuomet bus pasiektas tikslas, ir tai yra privaloma apsispręsti dėl (vienos nuomonės, teisingos nuomonės) sekimo (arab. ittibā).

Klausimas: Bet Šeiche, eilinis asmuo nežino įrodymų (arab. hudž-džia)!

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : 
Kalbėti apie tokį asmenį gali tik toks asmuo kuris nusimano ir sugeba! Kas liečia eilinius žmones, kuriems apie tai nėra nieko žinoma, jiems nieko nelieka kaip tik sekti Mokslininkais (arab. taklyd, šiuo atveju aklai sekti mokslininkais), ir jiems belieka “ittiba”-sekimas  mokslininkų atžvilgiu.

Klausimas: Kartais mokslininkai gali išsiskirti savo kritika ir pagyrom…

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :
[nutraukdamas]…eiliniai žmonės turi atlikti “ittiba”, t.y. sekti mokslininkais.

Klausimas: Mokslininkų nuomonė išsiskiria  vieno asmens pagyromis ir kritika! 

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله : Kas nukreips eilinius žmones? Jūs, religijos žinojimo studentai, jūs turite žiūrėti, kuris pristato įrodymus, ir jūs tada nukreipiate žmones, jūs sakote: “tiesa, teisinga kalba yra to ir ano, ir įrodymai yra pas jį”, taip, eiliniai žmonės negali būti palikti lūkuriuoti nežinomybėje, t.y. dėl to prarasti! 

Klausimas: Kada inovacijos žmonės vyrauja toje žemėje, ir jiems priklauso galia ir valdžia, galimybė kovoti prieš davą, ar jie turėtų būti boikotuojami?

Šeichas Muchammed bin Hādī Al-Madkhalī حفظه الله :  Ne … Ne…prieš juos reikia imtis  atsargumo, budrumo, taip, achlus - sunna žmonės turi būti atsargūs kai jie yra menki ir silpni.  Jiems yra privaloma būti atsargiems, budriems ir jie turi būti nenuoseklūs jų atžvilgiu. Kadangi imtis tokių priemonių (boikotavimo) yra susiję su achlus-sunna kilmės išnaikinimu, todėl tai yra draudžiama imtis tokio kelio. Jiems yra privaloma būti spontaniškiems ir nepastoviems, akyliems jų atžvilgiu, ir susilaikyti situacijose kiek jie tik gali, būti atsargiems ir budriems, tvardytis kiek tik jie sugeba, nes jie yra silpni (t.y. jų yra mažuma ir jie nėra valdžioje, ar turintys galios). 
Vertė Nora Umm Youcef.

No comments:

Post a Comment