Salafija

Salafija

Saturday 11 April 2015

Ar galioja Ramadano dienos pasninkas moteriai, kuri susirgo mėnesinėmis po Iftar (pasninko sulaužymo)?(Part No. 9; Page No. 44) 

Antrasis klausimas iš fatvos nr. 14043

Klausimas:

Jeigu moteris susirgo mėnesinėmis Ramadano metu po “Iftar” (pasninko nutraukimo) ir prieš I’ša maldą. Ar ji privalo atpasninkauti tą dieną, o ar jos pasninkas yra užskaitytas?

Atsakymas: 

Moteris, kuriai prasidėjo mėnesinių ciklas, po saulės nusileidimo ir prieš I’ša maldą, tos dienos pasninkas jai yra užskaitytas, kadangi ji pasninkavo. Jai tai nėra skola ir nereikės vėliau  atpasninkauti tos dienos.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.

Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz 
Pirmininko pavaduotojas`Abdul-Razzaq `Afify
Narys Abdullah ibn Ghudajjan
Išvertė Nora Umm Youcef.

No comments:

Post a Comment