Salafija

Salafija

Saturday 25 April 2015

Fatva nėščiai moteriai, kuri bijo, kad pasninkas gali pakenkti jai ir jos kūdikiui(Part No. 10; Page No. 220)


Fatvos Nr. 1453

Klausimas Nr.2:

Jeigu nėščia moteris arba krutimi matinanti motina nepasninkauja Ramadano metu dėl to, kad ji bijo, kad pasninkas gali pakenkti jai  ar jos kūdikiui, kaip ji turėtų elgtis?  Ar ji turėtų atpasninkauti praleistas dienas kartu pamaitindama vargšus (1), ar atpasninkauti tas dienas nemaitinant vargšų (2), ar pamaitinti vargšus ir neatpasninkauti praleistų dienų (3)? Kaip reiktų elgtis tokioj situacijoj?

Atsakymas:

Jeigu nėščia moteris bijo, kad pasninkas gali būti žalingas jai ar jos embrionui, tuomet ji neprivalo pasninkauti. Ji privalo tik atpasninkauti praleistas pasninko dienas, nes jos situacija yra panaši į sergančiojo asmens, kuris negali pasninkauti, ar tokio, kuris bijo, kad pasninkas gali sukelti žalą. Allah عَزَّوَجَلَّ  sako: 

{…kuris yra sergantis ar kelionėje, toks pat kiekis dienų  [per kurias nebuvo pasninkauta, atpasninkauti] iš kitų dienų.}

Panašiai, yra ir  moteriai, kuri yra matinanti krutimi ir bijanti, kad pasninkas gali sukelti žalos jai ar jos kūdikiui, jai yra leidžiama nepasninkauti Ramadano metu ir atpasninkauti skolą (praleistas dienas) vėliau.

Lai Allah suteikia sėkmę. Lai ramybė ir palaima būna mūsų Pranašui Muchammedui, jo šeimai, ir jo bendražygiams.


Nuolatinis Fatvų Komitetas ir Ifta

Pirmininkas `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Bāz 
Pirmininko pavaduotojas`Abdul-Razzak `Afify
Nariai: Abdullah ibn Ka’ud ir Abdullah ibn GudajjanIšvertė:
No comments:

Post a Comment